Nu skal vi sortere affaldet ens

I dag er der stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner sorterer og indsamler affald. Alt for meget affald i Danmark går op i røg og udleder CO2 i stedet for at blive genanvendt. Miljøminister Lea Wermelin sender nu en ny affaldsbekendtgørelse i høring. Den sætter rammerne for, hvordan kommunerne skal sortere affaldet på samme måde, uanset om man er i Fredericia eller Fredensborg.

I Europa har danskerne en ærgerlig førsteplads. Vi er dem, der smider mest husholdningsaffald ud. Over 800 kilo per person, hvert år. Samtidig bliver næsten en tredjedel af alt affald i Danmark brændt. F.eks. går op mod 90 procent af vores plastik op i røg og udleder CO2. Det er produkter, som har kostet energi og naturressourcer at producere. Mælkekartonen. Mayonnaise-flasken. De hullede strømpebukser. En kortlægning fra Miljøstyrelsen, over hvordan kommunerne sorterer i dag, viser, at vores affald bliver smidt ud og sorteret på et utal af forskellige måder.

Derfor indgik et bredt flertal i Folketinget i juni en ambitiøs affaldsplan med titlen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Med aftalen blev der taget et historisk skridt mod en klimaneutral affaldssektor i 2030 og et samfund, hvor vi genbruger og genanvender langt mere affald. En væsentlig indsats i planen er, at vi fra 1. juli 2021 skal strømline affaldssorteringen. Fremover skal vi derfor alle sortere vores affald i de samme ti affaldstyper. Uanset hvor man er i landet.

– Vi skal af med Europa-rekorden i at smide ud og brænde plastik af. Her kan alle gøre en grøn forskel ved at sortere vores affald, så vi kan genbruge og genanvende meget mere herhjemme. Det har været et uløst problem igennem mange år, men nu tager vi fat på det, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Derfor sender miljøminister Lea Wermelin nu en ny affaldsbekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen sætter rammerne for, hvordan borgerne fremover skal sortere affaldet ens. Den indeholder blandt andet fælles piktogrammer, så det bliver nemt at sortere de ti forskellige affaldstyper på arbejdspladsen, i sommerhuset og i det offentlige rum. Og som gør, at producenterne tydeligt kan markere, hvordan leverpostejsbakken eller shampoo-flasken skal sorteres. Samtidigt med bekendtgørelsen sendes også vejledninger i høring fra Miljøstyrelsen, der skal hjælpe kommunerne med udformningen af deres indsamlingsordninger, og de nye nationale sorteringskriterier, for bl.a.  pap-, papir- og plastikaffald. Det er lige nu forskelligt fra kommune til kommune.

– I dag er der næsten lige så mange måder at indsamle husholdningsaffald på, som der er kommuner. Med strømliningen gør vi det nemmere at sortere affaldet for den enkelte dansker, fordi det bliver ens, uanset hvor man er i landet. Samtidig giver det nye grønne arbejdspladser i virksomheder, der lever af genbrug og genanvendelse af eksempelvis plastik, siger miljøminister Lea Wermelin.

I dag er der stor forskel på, hvordan landets kommuner sorterer affaldet. Det viser Miljøstyrelsens opgørelse over kommuneres indsamlingsordninger. En kommune som Fredericia sorterer allerede i ti affaldstyper, mens der for andre er længere vej mod de ti affaldstyper, vi alle fremover skal sortere i.

Affaldsbekendtgørelsen er i høring fra 2. september, og mens affaldsbekendtgørelsen er i høring, tager miljøminister Lea Wermelin på flere besøg rundt i landet for at tage en dialog med forskellige kommuner og virksomheder om de store perspektiver i at sortere og genanvende mere. 
 

Se affaldsbekendtgørelsen her

Se Miljøstyrelsens vejledninger her

Se Miljøstyrelsens kortlægning af kommunale indsamlingsordninger her.

Be the first to comment on "Nu skal vi sortere affaldet ens"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*