Danskerne bliver bedre til at sortere affald

Det går fremad med sorteringen af affald hjemme hos borgerne. Den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at 48 procent af husholdningsaffaldet bliver sorteret. Men der er et stykke vej endnu, hvis målsætningerne skal opfyldes.

Plastik-, pap-, metal-, bioaffald osv. bliver i stigende grad sorteret i de danske hjem. De nyeste tal fra Miljøstyrelsens affaldsstatistik viser, at næsten halvdelen (48 procent) af husholdningsaffaldet i dag bliver sorteret, før det smides ud. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor tallet var 46 procent.

– Genbrug og genanvendelse er en vigtig del af at løse klimakrisen. Når vi eksempelvis brænder plastik fra gamle ketchupflasker eller pålægspakker af, så bliver der udledt CO2. Jeg er glad for, at flere danskere vil gøre en grøn forskel ved skraldespanden, men der er lang vej endnu. Derfor beder regeringen nu med udspillet til en grønnere og mere klimavenlig affaldssektor danskerne om at affaldssortere endnu mere. Det er en stor opgave, og det kræver, at vi samtidig sikrer, at det rent faktisk nytter at sortere, og det skal være nemmere, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Et stykke fra EU-målsætning
Med regeringens grønne klimaudspil for affald sættes der mål om, at 80 procent af dansk plastikaffald skal ud af forbrændingen. Samtidig har EU sat en målsætning om, at vi i 2030 skal genanvende 60 procent af det husholdningslignende affald, 70 procent af emballageaffald og 55 procent af plastikemballageaffald.

Husholdningslignende affald dækker blandt andet over madaffald, plastik, glas, jern og metal og træ. I den nye affaldsstatistik kan man også læse, at mængden af husholdningslignende affald i Danmark er faldet fra 823 kg pr indbygger i 2017 til 816 kg pr indbygger i 2018. Faldet ses primært i haveaffaldet, og skal formentlig ses i lyset af den meget tørre sommer i 2018. Samtidig viser statistikken, at der produceres en mindre mængde storskrald end i 2017, og det kan indikere, at der bliver genbrugt mere.

– Alle kan gøre en forskel, og vi har en fælles udfordring. Vi skal reducere vores affaldsmængder, og vi skal kun forbrænde det affald, som ikke kan genanvendes. På den måde knækker vi både affaldskurven og CO2-kurven på samme tid. Danmark skal være et foregangsland for den grønne omstilling. Vi vil skabe arbejdspladser på grøn genanvendelse, så mere affald bliver genanvendt i Danmark, siger Lea Wermelin.

Find affaldsstatistikken for 2018 her

Fakta om affaldsstatistikken:

  • Affaldsstatistik fra 2018 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev indsamlet i Danmark i perioden 2014-2018, fordelt på affaldstyper, brancher og behandlingsformer.
  • Alle indsamlere, modtagere, eksportører og importører af affald indberetter årligt til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Miljøstyrelsens affaldsstatistikker udarbejdes på baggrund af disse indberetninger. 
  • De indsamlede mængder husholdningsaffald til genanvendelse er steget fra 42 % i 2014 til 48 % i 2018.
  • Genanvendelsesprocenten for ressourceplanens 50 % målsætning for syv udvalgte affaldsfraktioner fra husholdninger er steget fra 31 % i 2014 til 38 % i 2018.
  • De indsamlede mængder affald til genanvendelse inkl. affald til anden endelig materialenyttiggørelse er steget fra 68 % i 2014 til 72 % i 2018.

Be the first to comment on "Danskerne bliver bedre til at sortere affald"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*