Udviklingsplan Toftlund godkendt

Nu ligger der en plan – en overordnet strategi – for, hvordan der kan tages fat på forskellige elementer i udviklingen af Toftlund. Udviklingsplanen er grundlaget for det videre arbejde for at sætte en række udviklingsprojekter i gang, som kan motivere og understøtte udviklingen i Toftlund.

Det vil kræve styring og koordinering, når flere projekter skal i spil, så der bliver ansat en udviklingskoordinator. Det videre forløb kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem Toftlund Udviklingsråd og Tønder Kommune, men også med borgere, erhvervsliv og andre partnere.

Formanden fra udviklingsrådet Svend Frehr Sørensen, siger:

-Det vil kræve styring og koordinering, når en række projekter kommer i spil. Der vil blive ansat en udviklingskoordinator i foreløbig to år, sandsynligvis fra den 1. juli 2020. Vi ser frem til, at vi kan komme i gang med det praktiske arbejde. Det betyder meget for byen, at vi kommer videre med det her. Rigtig mange har været involveret, og det vil give byen et løft, siger Sved Frehr Sørensen.

Kommunalbestyrelsen har allerede i 2018 afsat et startbeløb på 17 mio. kr. til Toftlunds udvikling, og der skal de kommende år igangsættes en række projekter, som alle kræver investeringer. Tanken er at flere parter skal involvere sig og investere i Toftlunds udvikling.

Fra borgmester Henrik Frandsen lyder det:

–  Vi vil gerne arbejde sammen med flere, der kan se idé og perspektiv i at investere i Toftlund ved realisering af nogle af de indsatser, der er i i udviklingsplanen. Det kan eventuelt ske i egentlige partnerskaber eller ved fundraising og lignende. Jeg vil på Kommunalbestyrelsens vegne ønske Toftlund tillykke med udviklingsplanen.

> Se udviklingsplanen her