TØNDER: Dagtilbud og skoler melder klar til åbning i morgen

Tønder Kommunes Børn- og Skoleudvalg behandlede tirsdag formiddag sagen om den delvise genåbning af dagtilbud (inkl. dagpleje) SFO og skoler 0.-5. klasse (herunder specialtilbud og heltidsundervisning på alle årgange samt klubtilbud til 5. klasse)

På mødet gav forvaltningen en orientering om institutionernes planlægning hen over Påsken og der blev meldt klar til åbning onsdag den 15. april.

“På baggrund af forvaltningens orientering, har vi har i Børn- og Skoleudvalget anbefalet opstarten onsdag, hvilket skal godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senere i dag”, udtaler Kim Printz Ringbæk, formand for Børn- og Skoleudvalget som fortsætter: “Tilbagemeldinger fra forældre på dagtilbudsområdet viser, at ca. halvdelen af børnene møder frem på onsdag. Det gør alt andet opgaven lettere. Samtidigt har der været arbejdet intensivt hen over Påsken med at planlægge på dagtilbud og skoler, hvilket udvalget gerne vil udtrykke stor anerkendelse for”.

Kim Printz Ringbæk fortsætter: “Det er en helt særlig tid vi befinder os i, hvor tingene kan ændre sig fra dag til dag. Vi kommer til fortsat at trække på fælles hammel og det vil bestemt kræve sit på dagtilbud og skoler”

Tirsdag arbejdes der på højtryk for at få alle detaljerne på plads.

Direktør og Børn og Unge, Pleje og Omsorg, Jan Præstholm fortæller: “Tirsdag knokles der med at få de sidste ting på plads, bl.a. med inddeling af legpladser i områder, sikring af håndsprit på alle matrikler, planlægning af den ekstra rengøring mv. Der er tale om en meget stor, fælles indsats som gør, at vi kan være klar onsdag morgen.”