affald

Nu skal vi sortere affaldet ens

I dag er der stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner sorterer og indsamler affald. Alt for meget affald i Danmark går op i røg…