Vild Med Vilje gør Sønderborg grønnere

Sønderborg Kommune vil give mere plads til planter og dyr. Derfor bliver kommunen partner i bevægelsen Vild Med Vilje, og der lægges ud med en anderledes og mere ”vild” drift på tre konkrete arealer.

– Det er en trend i tiden, at vi skal væk fra det meget velplejede og polerede landskab og hen imod noget, der er mere natur – med vilde blomster, krat og hegn, der får lov til at vokse vildt og dermed i højere grad være gode levesteder for dyr og insekter. Den udvikling vil vi gerne bidrage til, og dermed tilmelder vi os Vild Med Vilje. På den måde sikrer vi os bl.a. viden om de gode erfaringer, der er gjort i de kommuner, som i forvejen er med, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard.

Det koster 10.000 kr. i startgebyr og 1200 kr. i årligt kontingent at være med i bevægelsen. Derudover vil der være nogle etableringsomkostninger til fx klargøring af arealer og skiltning, som der nu prioriteres penge til i budgettet. Deltagelse indebærer nemlig, at kommunen ændrer måden, som grønne arealer anvendes og driftes på, og den omlægning koster penge.

– Vild Med Vilje handler om, at vi giver plads til planter, dyr og anderledes oplevelser i naturen dér, hvor folk bor og arbejder, og hvor børn leger. Vi skal simpelthen holde vores arealer anderledes, end vi har gjort i mange år, og det er til glæde for både mennesker, planter og dyr. Derfor har vi valgt tre konkrete arealer, hvor vi afprøver driftsmetoden. Og så er det jo fuldstændig i tråd med Byrådets vision om grøn omstilling og en bæredygtig tilgang til jordens ressourcer, tilføjer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

I første omgang har udvalget udpeget tre grønne arealer i kommunen, som skal holdes efter principperne i Vild Med Vilje, nemlig Jeppesdam i Guderup samt Bosager og Kathrinelund i Sønderborg.

FAKTA
Vild Med Vilje er en bevægelse, der vil gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Forandringen skal ske ved, at aktører – fx kommuner – omlægger deres drift af grønne arealer og deler viden om erfaringerne i partnerskaber. På den måde øges både kendskabet til og udbredelsen af planter, svampe og dyr.
Sønderborg er den første sønderjyske kommune i partnerskabet. Private kan frit formidle deres haver som Vild Med Vilje, hvis de styrker biodiversiteten på egen matrikel.
Vild Med Viljes motto er, at de gør livet vildere, lettere og smukkere.

Be the first to comment on "Vild Med Vilje gør Sønderborg grønnere"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*