Konference i Sønderborg sætter fokus på FN´s Verdensmål

Impact2030 holder den internationale bæredygtighedskonference ”Impact the Future”.

Det sker på Alsion i Sønderborg onsdag den 11. november 2020. På konferencen skal der findes løsninger på at indfri FN’s 17 Verdensmål i 2030, og i år er temaet “Grøn Inkluderende Genstart”.

Konferencen Impact the Future sætter fokus på at samle offentlige institutioner, virksomheder, start-ups, borgere, byer og uddannelsesinstitutioner for sammen at finde løsninger på at indfri FN’s 17 Verdensmål i 2030. Impact the Future finder sted for første gang i 2020, men det bliver en årlig tilbagevende konference, der hvert år vil arbejde med et nyt hovedtema.

– En grøn genstart er en meget passende overskrift for dette års konference, og det giver rigtig god mening for Sønderborg Kommune, der er langt fremme i arbejdet med at lave en grøn omstilling på grund af vores meget ambitiøse mål for en CO2-nulløsning i 2029. Og jeg er meget glad for, at de unge iværksættere har valgt Sønderborg som værtsby for konferencen på baggrund af vores ambitioner på CO2-, klima- og bæredygtighedsområdet. Det giver os en ekstra mulighed for at gøre opmærksom på vores visioner, metoder og resultater, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen i en pressemeddelelse. 

Sønderborg Kommune støtter Impact the Future med samlet 250.000 kroner.

Derudover hjælper kommunen arrangørerne med at få aftaler og lignende på plads, og lige nu handler det mest om at få styr på detaljerne, så arrangørerne kan gennemføre en coronasikker konference. Det handler både om at lukke folk ind i mindre hold, holde dem adskilt i grupperne omkring frokost og workshops, der kommer til at foregå forskellige steder i byen for at sikre sig, at alle coronaretningslinjer overholdes.  

Vigtige Verdensmål
Impact the Future bliver en tilbagevendende årlig konference frem mod 2030, og planen er, at den på sigt fysisk skal holdes i ”Center for Verdensmål”.

– Når Sønderborg Kommune støtter op om konferencen, så skyldes det også, at Sønderborg Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed omkring de 17 Verdensmål, og kommunen er i fuld gang med at etablere Danmarks eneste ”Center for Verdensmål”.  På den måde kan vi arbejde helt konkret med hvordan verdensmål bliver til hverdagsmål, siger Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. 

Fysisk bygges ”Center for Verdensmål” op på Kær Vestermark ved Sønderborg, og det bliver et sted, der viser, hvordan Danmark og de 193 lande kan se ud i 2030, når alle efterlever de 17 Verdensmål.

Fakta:
Impact the Future er navnet på den internationale bæredygtighedskonference, som afholdes onsdag den 11. november 2020 fra kl. 9.30-17.00 på Alsion i Sønderborg.
Bag Impact The Future står NGO’en Impact2030, som er stiftet af Startup Guide og Culture Works

Hvad er Impact The Future?  
Impact the Future er en ny årlig international konference, der skal samle både virksomheder, organisationer og enkeltpersoner for at dele viden, udtænke innovative løsninger og sætte ekstra skub til en fremtid, der lever op til FN’s verdensmål.
Impact The Future vil hvert år arbejde med et nye hovedtema, og i 2020 er temaet “Grøn Inkluderende Genstart”. På konferencedagen vil årets tema blive opdelt i tre underemner; bæredygtige byer, mennesker og virksomheder.
Konferencen afholdes første gang den 11. november 2020 i Alsion koncertsal i Sønderborg med et forventet publikumsantal på knap 500 gæster.

Oplægsholdere og deltagelse:  
Se meget mere på konferencens hjemmeside omkring program, oplægsholdere og deltagelse: https://www.impactthefuture.co/

Be the first to comment on "Konference i Sønderborg sætter fokus på FN´s Verdensmål"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*