TØNDER: De unge i Tønder vælger videreuddannelse

Unge i Tønder Kommune vælger at uddanne sig

De unge i Tønder Kommune, der forlader 9. og 10. klasserne til sommer, har alle en plan for, hvad de skal. Langt de fleste fortsætter direkte i videre uddannelse.

Den 1. marts stod alle unge i Tønder Kommune i 9. og 10. klasserne overfor et stort valg. De skulle beslutte sig for, hvad de gerne ville i gang med efter sommerferien. Nu er der kommet en opgørelse fra Styrelsen for IT og Læring, hvor man kan se, hvordan de unges valg fordeler sig mellem de forskellige uddannelsestyper.

Og der er godt nyt at finde i tallene.

Samtlige unge, som forlader 9. og 10. klasse til sommer, har en plan for, hvad de skal på den anden side af ferien. Langt de fleste har valgt uddannelse som deres videre vej i livet. Der er blot 3,6 procent af afgangseleverne som, ifølge styrelsens opgørelse, befinder sig i kategorien “Øvrige” og dermed ikke går videre i uddannelse.

I stedet har de for eksempel valgt udlandsophold eller beskæftigelse. Det er godt halvanden procent færre end landsgennemsnittet på 5,0 procent i samme kategori. UU- vejlederne i Tønder Kommune fortæller, at der også for disse unge er lagt en plan for, hvordan de kommer godt videre. Der er for eksempel unge, der som startskuddet på deres videre uddannelse, tager arbejde hos en virksomhed.

Allan Skjøth, der er formand for Ungeudvalget i Tønder Kommune siger:

–  Jeg er glad for at se, at afgangseleverne har en plan for fremtiden, og at så mange unge har valgt uddannelsesvejen. I Ungeudvalget har vi stort fokus på uddannelsesvejledning. Derfor er det godt at se, at de unge har været gode til at få taget deres valg og på den måde selv tegne vejen frem.

–  Det er en udvikling vi vil følge og lære af, så tallene kan fortsætte med at være positive også i fremtiden. De flotte tal bekræfter, at de indsatser vi sætter i gang for elever, som i 8. og 9. klasse bliver vurderet ikke uddannelsesparate, gør en forskel, siger Allan Skjøth i en pressemeddelelse i dag.

Også hos de lokale ungdomsuddannelser er der glæde at spore.

Rektor for Tønder Gymnasium Anna Amby Frejbæk, Direktør for Det Blå Gymnasium Carsten Uggerholt Eriksen og Afdelingschef for EUC Syd Tønder Elisabeth Ibing Holm udtaler samlet:

– Vi er meget glade for, at ungdomsuddannelserne i Tønder igen i år har oplevet en pæn søgning til trods for de mindre ungdomsårgange. Det tætte samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Tønder kommune er meget glædelig og bidrager til, at de unge i en bred palette af uddannelser i Tønder, vælger den ungdomsuddannelse, der passer bedst til dem.

I de senere år har ungdomsuddannelser, skoler, erhvervsliv og Tønder Kommune sat fokus på uddannelsesvejledning.  Formålet med samarbejdet er at udforske, hvordan de unges valgproces bedst kan understøttes og udfordres, så de unge er klædt godt på, når de står over for valget.

– Uddannelsesparathedsvurderingen er en kontinuerlig proces, hvor skolerne, UU- vejlederne, forældrene og, ikke mindst, de unge selv, hjælper hinanden med at laver planer og handlinger, som støtter den unge i at blive afklaret, og som gør, at indsatserne kan målrettes mod den ungdomsuddannelse eller det erhverv, den unge ser for sig i fremtiden, siger Jacob Frost Krogh, der er fagchef for Unge i Uddannelse i Tønder Kommune.

Der er fra ministeriets side et 2020 mål om, at 25 procent af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse. Dette mål imødekommes i Tønder Kommune, hvor andelen af elever, der har valgt denne vej, ligger på 28,3 procent.

Dette er en stigning på cirka 2 procentpoint i forhold til sidste år. 61,4 procent  af afgangseleverne har i år valgt en gymnasial uddannelse, hvilket svarer til niveauet året før. De sidste 6,7 procent af eleverne befinder sig i kategorien FGU og Øvrige, som blandt andet dækker over den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som startede op sidste år i august, samt den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse STU.

Be the first to comment on "TØNDER: De unge i Tønder vælger videreuddannelse"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*