miljø
Styrket indsats for at beskytte vandmiljøet

Regeringen har besluttet at styrke indsatsen for at begrænse kvælstofudledningen til vandmiljøet fra landbruget. Dermed følges der op på den vurdering af kvælstofindsatsen, som kvælstofudvalget…