Flere penge til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om bruge 65 mio. kr. ekstra på de jordforureninger, som truer vores søer, vandløb og kystvande.

Der kan nu sættes gang i undersøgelserne af, hvilke jordforureninger som truer vores søer, vandløb og kystvande. Regionerne og Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at undersøgelserne vil identificere 50-100 jordforureninger, som truer vandmiljøet. 

– Mange af vores jordforureninger hører til fortidens synder. De stammer fra en tid, hvor miljøreglerne var helt anderledes, end de er i dag, hvor det er forureneren der betaler. Derfor har regionerne en stor opgave med både at kortlægge og oprense forureninger i forhold til risiko for vores sundhed, miljø og grundvand. Derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter ekstra penge til at blive klogere på netop de forureninger der truer vores vandmiljø. Det er en afgørende forudsætning for at få ryddet op, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Behov for mere viden om potentielle forureningstrusler

Der er i dag kun kendskab til de største forureningstrusler for vandmiljøet, så der er behov for undersøgelser i og omkring vandmiljøet for at få det fulde overblik. Det sker på baggrund af en screening som regionerne har gennemført, som har resulteret i en liste på 1.228 potentielle forureningstrusler for vandmiljøet. Undersøgelserne gennemføres i 2021 og 2022.

– Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark. Det er vigtigt, at vi med denne aftale får et overblik over de reelle forureningstrusler fra jordforureningerne i vores vandmiljø. Det giver os grundlag for at kunne prioritere den fremadrettede indsats, så vi får mest miljø for pengene, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den styrkede indsats mod jordforureninger som truer overfladevand er et led i regeringens arbejde med at implementere og efterleve EU´s vandrammedirektiv, og indsatsen er et element i de kommende vandområdeplaner, som bliver sendt i offentlig høring i 2021.

Be the first to comment on "Flere penge til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*