BOLIG: Nye toner om brændeovne

Nye boligejere skal skifte den gamle brændeovn

Miljøminister Lea Wermelin har sendt et nyt lovforslag i høring om obligatorisk udskiftning af gamle brændeovne ved ejerskifte af bolig, som skal give renere luft.

Alt for mange gamle brændeovne blæser farlige partikler ud i luften. Partiklerne er med til at forårsage kortere levetid og øger risikoen for alvorlige sygdomme. Derfor vil regeringen med et nyt lovforslag introducere en såkaldt ejerskifteordning for brændeovne. Lovforslaget er sendt i høring i går, og vil betyde, at hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den nu skiftes inden for 12 måneder ved ejerskifte. 

– Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et første skridt mod renere luft herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft i 2021. Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når de underskriver skødet. 

– Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003. I de tilfælde vil boligejeren skulle indhente en erklæring fra skorstensfejeren. Erklæringen fra skorstensfejeren vil efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej.

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger. Privat brændefyring er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforurening. Samtidig er Danmark udfordret i forhold til at nå reduktionsmålene for partikler i et såkaldt NEC-direktiv om nationale mål for partikelemissioner, i både 2020 og 2030.

Lovforslaget er i høring fra den 5. februar frem til den 3. marts 2020.

Tal og fakta:

• Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger.
• Det skønnes, at der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark.
• MFVM forventer med en vis usikkerhed, at der bliver udskiftet 12.000 brændeovne det første år med den nye ordning.
• Det forventes med en vis usikkerhed, at der kommer 55.000 udskiftninger som følge af loven over en 10-årig periode.
• Ordningen vurderes med en vis usikkerhed at betyde, at der kommer 6.000 tons færre partikler i løbet af ti år.
• Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, halmfyr, brændekedler mv.) er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforurening, ifølge DCE fra Aarhus Universitet.
• En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes.
• Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.

Be the first to comment on "BOLIG: Nye toner om brændeovne"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*