TØNDER KOMMUNE: Kommunen tilpasser sine servicetilbud

På grund af Corona-smitten er der behov for at sundhedsvæsenet i Danmark tilpasser og prioriterer sine indsatser. Kapaciteten på sygehusene skal udnyttes til borgere med størst behov for behandling. Derfor tilpasser Tønder Kommune også sin prioritering af opgaverne. 

På sit møde i dag besluttede Økonomiudvalget i Tønder Kommune, at serviceniveauet skal tilpasses indenfor Pleje og Omsorg, Psykiatri og Handicap, Træningsafdelingen og Sundhedsplejen. 


Det sker for at opretholde den nødvendige hjælp og pleje til borgerne med størst behov, for at kunne prioritere de borgere, der udskrives fra sygehuset til kommunen, for at mindske smitten med Covid-19 virus og for at sikre den bedst mulige anvendelse af medarbejderne i Tønder Kommune.


“Vi står i en ekstraordinær situation, og derfor er vi nød til at bruge vore kræfter der hvor behovet er størst. Men jeg vil gerne slå helt fast, at vi i Tønder Kommune fortsat leverer vores serviceforpligtigelser overfor borgerne – vi er bare nød til at prioritere efter hvilke borgere der har størst behov for hjælp”, fortæller borgmester Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.


Økonomiudvalgets beslutning i den kommende tid vil få betydning for en række af de servicetilbud som en række borgere normalt får, og borgmester Henrik Frandsen forstår godt, at det vil være til gene for nogle af kommunens borgere. Men med den nuværende situation, kan det ikke være anderledes, fortæller borgmesteren.


“Vi er nød til at sige, at de borgere der har mest brug for hjælp, får hjælp først. Jeg kan sagtens forstå, at det er ærgerligt, hvis man i den kommende tid ikke får den samme service fra kommunen, som man er vant til. Men jeg håber på forståelse for, at det er midlertidigt, og at det kun sker, fordi vi står i en vanskelig situation, hvor vi er nød til at prioritere de ressourcer vi har”, siger Tønders borgmester.


Justeringerne af servicetilbuddene omhandler:


Pleje og Omsorg:


•    I hjemmeplejen prioritereres personlig pleje individuelt mens praktisk hjælp som rengøring og              tøjvask kun udføres, hvis der er et særligt behov og den rehabiliterende indsats kan                            nedprioriteres.
•    På plejecentrene suspendereres indsatser efter klippekortpuljen, ligesom dele af                                 værdighedspuljen suspenderes, og praktisk hjælp kun udføres ved særlige behov.
•    I sygeplejen prioriteres alvorligt syge og døende samt borgere, der skal hjem fra sygehuset.               Opgaver, som ikke har konsekvens for borgerens førlighed eller funktionsevne, prioriteres sidst.
•    Dagcentre og rehabiliteringsklinikker lukker fra den 16. marts 2020.
•    Valgmulighederne i madservice nedjusteres fra 10 til 7 retter fra den 6. april 2020.
 


Psykiatri og Handicap:

•    Støtte i eget hjem varetages, hvor det vurderes absolut nødvendigt.

      Serviceniveauet for de mest udsatte borgere på kommunens døgntilbud og takstbaserede tilbud        bevares så vidt muligt på vanligt niveau.
•    Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning lukkes i perioden,             med henblik på at reducere muligheden for smittespredning mest muligt.
•    Rådgivningscenteret holder åben i kommunens åbningstider. 
•    Medicinudlevering foregår via udbringning, dvs. medarbejder leverer, efter aftale med borger. 
•    Misbrugsbehandling foregår telefonisk eller via Skype hvor det er muligt.
•    Ledsagelse til behandling hos læge eller sygehus fortsætter, mens ledsagelse til øvrige aktiviteter       sættes i bero. Ledsager kan dog købe ind for borgeren.


 Sundhed og Arbejdsmarked:


• Sundhedsplejen: Der gennemføres fortsat første barselsbesøg til alle nybagte forældre og behovsbesøg, hvor det vurderes nødvendigt. Begge typer af besøg gennemføres så vidt det er muligt som videobesøg.
• Øvrige besøg i sundhedsplejen gennemføres med den sædvanlige vejledning og rådgivning telefonisk eller alternativ gennem videobesøg.
• Genoptræning efter sygehusophold foregår som hjemmetræning, når det er absolut nødvendigt akutte ortopædkirurgiske patienter og akutte medicinske patienter.
• På korttidscenteret i Tønder og Klosterparken i Løgumkloster gennemføres genoptræning for de borgere, som har akut behov for træning.
• Genoptræning af de øvrige borgere foretages gennem fremsendelse af hjemmetræningsprogrammer og via løbende telefonisk opfølgning ved terapeuter.
• Vedligeholdelsestræning for at forebygge funktionstab indstilles i den midlertidige periode pga. Corona-smittefare.

Be the first to comment on "TØNDER KOMMUNE: Kommunen tilpasser sine servicetilbud"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*