REGION SYDDANMARK: Risiko for oversvømmelser påvirker syddanskernes boligkøb

Halvdelen af boligkøberne i Region Syddanmark vægter risikoen for oversvømmelser højt, når de kigger efter ny bolig. Det viser en analyse fra Region Syddanmark med svar fra 3.712 syddanskere.

Det seneste uges oversvømmelser viser med alt tydelighed, at det ikke alene handler om pris, havudsigt og afstand til skole eller arbejde, når syddanskerne går på boligjagt.For 49 pct. har risikoen for oversvømmelser i boligen i høj grad betydning for valg af bolig. Det er 10 procentpoint flere end i 2012, viser en analyse fra Region Syddanmarks borgerpanel om syddanskernes holdning til klimaforandringerne. I alt har 3.712 svaret.

– Vi så i sidste uge, hvordan vand og vind igen skabte oversvømmelser i folks huse og lukkede veje. Og det er klart, at man bliver mere opmærksom på risikoen for oversvømmelser, når de sker oftere end tidligere, siger Søren Rasmussen (O), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Kystkommunerne mærker klimaforandringerne

I undersøgelsen svarer mere end hver fjerde, at de oplever vejrforandringer og oversvømmelser i nærområdet. På Fanø gælder det for hele 42 pct. af borgerne, mens påvirkningen også opleves tydeligt i andre kystkommuner som Tønder, Langeland, Ærø og Nyborg.

– I Region Syddanmark vil vi gerne medvirke til at mindske de negative konsekvenser ved forhøjede vandstande og ekstremvejr. Derfor er vi i gang med at samle et katalog med viden og data, som giver et overblik over, hvad man som kommune kan tage frem af værktøjer for at imødegå et konkret problem, siger Søren Rasmussen og fortsætter:

– Samtidig kan vi som region også hjælpe med at iværksætte et samarbejde mellem kommunerne om de klimaproblematikker, der går på tværs af kommunegrænser.

Samarbejde om stærkere diger

Eksempelvis har det givet god mening at samarbejde mellem kommuner og region om sikring af de danske diger. Her samarbejder Fanø, Esbjerg, Varde og Tønder kommuner, Nationalpark Vadehavet og Region Syddanmark om at få udpeget nye mulige klæggrave.

Klæg er en jordart, der består af en blanding af sand, organisk materiale og finkornet ler. Den er særligt velegnet til at modstå bølgepåvirkning, når den lægges på digerne.

Samtidig hjælpes parterne om at få lagt pres på staten for at melde ud i forhold til, hvor høje digerne skal være, så de kan modstå fremtidens klimaforandringer.

Klimatilpasning en klar prioritet

Region Syddanmark indgår også i et samarbejde med vandværker, videninstitutioner og virksomheder i grænselandet om at udvikle nye klimatilpasningsløsninger.

– Vi er også ved at samle et katalog over de bedste klimatilpasningsforslag, som kommunerne kan hente inspiration fra til at løse netop de udfordringer med klimaforandringer, de sidder med, siger Søren Rasmussen og fortsætter:

– Klimatilpasning bliver et af de helt centrale emner for Region Syddanmark de kommende år.

FAKTA:

Regionsrådet har i budgetforliget for 2020 afsat i alt 21,3 mio. kr. til klimaindsatser. Pengene fordeler sig således:

• 15 mio. kr. til klimainitiativer internt i Region Syddanmarks organisation
• 1,3 mio. kr. til Dansk Tysk samarbejde om klimatilpasning
• 2 mio. kr. til Klimafolkemødet 27.-29. august 2020 i samarbejde med Middelfart Kommune
• 3 mio. kr. til initiativet DK2020, der skal styrke kommunernes arbejde med at lave klimahandlingsplaner. Projektet gennemføres i et samarbejde med Realdania.

Be the first to comment on "REGION SYDDANMARK: Risiko for oversvømmelser påvirker syddanskernes boligkøb"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*