Samme erstatning til minkavlere som andre landmænd med syge dyr

Minkavlere, som har COVID-19 smittede besætninger, får erstatning efter samme princip som andre landbrugserhverv, der rammes af husdyrsygdomme. Fødevarestyrelsen håber på minkbranchens samarbejde, så smitterisikoen til mennesker og flere minkfarme mindskes.

I løbet af kort tid har COVID-19 spredt sig til 64 minkfarme i Jylland, og tallet stiger dag for dag. For at mindske risikoen for smittespredning til mennesker og mellem mink og minkfarme, har regeringen besluttet, at Fødevarestyrelsen skal aflive mink på alle farme, der er smittet med COVID-19 samt de minkfarme, som ligger inden for en zone på 7,8 km fra en smittet farm.

I de seneste dage har flere minkavlere udtrykt utilfredshed med den erstatningsordning, der er for minkfarme med COVID-19. Det har fået flere til at modarbejde Fødevarestyrelsens arbejde. 

“Både sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen er bekymrede for det store og hastigt voksende reservoir af smitte, der er på minkfarmene lige nu. Derfor arbejder vi på højtryk for hurtigst muligt at få aflivet de pågældende minkfarme. Det er på ingen måde en ønskesituation, at Fødevarestyrelsen må bede politiet om assistance til at få adgang til minkfarmene. Men vi står i en alvorlig situation, hvor smitten spreder sig meget hurtigt blandt minkfarmene. Derfor håber vi på minkejernes samarbejde i en svær tid,” siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

Ifølge erstatningsordningen får alle minkavlere samme erstatning for det mistede tab på salg af minkskind. Det gælder, uanset om deres besætning er smittet med COVID-19 eller ej. Herudover ydes minkejerne erstatning for det fremtidige tab som følge af aflivning af avlsdyrene. Ikke-smittede besætninger får 100 % erstatning for både dyrenes skind og for det ekstra tab som følge af aflivning af deres avlsdyr. Smittede besætninger får 100 % erstatning for dyrenes skind og 20 % erstatning for avlsdyrenes ekstraværdi. Samlet set betyder det, at en typisk smittet besætning modtager en erstatning, som er ca. 18 % lavere end erstatningen for en ikke-smittet besætning.

“Ordningen har eksisteret i mere end 30 år og er den samme, som fx gælder for landmanden, hvis dyr skal aflives pga. fugleinfluenza eller kogalskab. Det er derfor vigtigt at pointere, at princippet for erstatning er ens for alle – uanset hvilke dyr man har. Meningen er, at erstatningen skal være med til at holde hånden under erhvervet i en svær tid, men den giver mindre dækning til dem, som har dyr med husdyrsygdomme,” siger Charlotte Vilstrup.

Læs mere om erstatningsordningen her.
Se hvor i landet de smittede minkfarme ligger.

Be the first to comment on "Samme erstatning til minkavlere som andre landmænd med syge dyr"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*