Corona: Mundbind på i butikkerne

Stigende smittetal nødvendiggør nye restriktioner

Vi har de seneste dage set et stigende antal smittede. Derfor har regeringen besluttet, at der på en række områder skal indføres nye restriktioner gældende fra 26. oktober 2020 til og med 2. januar 2021.

Statsminister Mette Frederiksen har på pressemødet fredag aften varslet en række restriktioner, der skal bidrage til at holde smitten under kontrol.

Det betyder bl.a., at der fra 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind, når der skal handles i detailhandlen, og et krav om delvis brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner. 

Der indføres en begrænsning på salg af alkohol i detailhandel og kiosker efter kl. 22.00, og samtidigt er der en klar opfordring til, at vi alle begrænser antallet personer, vi ses i sociale sammenhænge.

Samtidigt sænkes forsamlingsforbuddet til 10 personer, dog vil der gælde et maksimum på 50 personer ved begravelser. Det skærpede forsamlingsforbud gælder i fire uger frem fra 26. oktober 2020.

Opdateret kl. 20.12

[Sundheds- og Ældreministeriet]


Oversigt over gældende og nye COVID-19-tiltag


Oversigt over restriktioner gældende fra mandag den 26. oktober til og med
den 23. november 2020.

Forsamlingsforbud sænkes til 10 personer (skærpelse)

Forsamlingsforbud på 50 personer ved udendørs begravelser og
bisættelser. (skærpelse).

Anbefaling om max 10 personer i private hjem.

Anbefaling om social kontakt med max 10 personer (ud over
husstand/arbejde/skole/fritidsaktivitet).

Oversigt over samlede restriktioner gældende fra mandag den 26. oktober
til og med den 2. januar 2021.

Forsamlinger
Det nuværende ”store” forsamlingsforbud på 500 personer fastholdes.
Fortsat suspendering af superliga- og idrætsarrangementsordning, så der
maksimalt må være 500 siddende personer til stede samtidig ved
indendørs- og udendørs arrangementer, hvis betingelserne herfor er
opfyldt.


Maksimal grænse på 50 personer for aktiviteter på socialområdet for socialt udsatte børn og unge op til 18 år med eller uden deres familier arrangeret af myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner. (nyt)

Maksimal grænse på 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter uden
overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer
over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. (nyt)

Krav om mundbind og visir – gælder fra 29. oktober 2020


Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt
visse dele af socialområdet. (nyt)

Krav om brug af mundbind eller visir indendørs, hvor offentligheden har adgang, fx detailhandlen, kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. (nyt)

Krav om delvist brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner
(ungdoms, voksen- og videregående uddannelser. (nyt)

Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan med fordel
bære visir.

Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik.


Side 2 af 3


Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder – dog ikke når man sidder ned.

Restaurationer, natteliv mv.


Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22.
Dog mulighed for at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00 –
05.00 med henblik på at sælge take-away

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket. Lokaler, der
anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.

Serveringssteder skal skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig
på stedet.
Serveringssteder skal have skærpet fokus på at overholde anbefalingen om
1 meters afstand mellem gæster.

Serveringssteder opfordres til at indføre frivillig registrering af gæster for
at hjælpe smitteopsporingen.

Borgere opfordrer til at downloade smittesporingsappen Smitte|stop.

Forbud mod indtagelse af alkohol under kørsel i busser.

Detailhandlen


Forbud mod salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl. 22.00.
(nyt)

Butikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale.

Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt
opsynspersonale.


Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ind ad gangen.

Sociale kontakter og arrangementer


Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt
formål, og med deltagere, man ikke normalt er social med. (skærpelse)

Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning fx kolonier,
lejrskoler og studieture. (skærpelse)

Muligt at holde arrangementer inden for børns egne sociale kontakter fx
en børnefødselsdag. (lempelse)

Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som
allerede er planlagt, kan afholdes, hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til
private arrangementer kan overholdes, men bør slutte senest kl. 22 (skal
ske under iagttagelse af nye forsamlingsregler).

Det anbefales at undgå håndtryk, kindkys og kram og at holde 1 meters
afstand.

Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer, aflyses.


Side 3 af 3


Arbejdspladser og transport

Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre at ansatte
arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med
symptomer.

Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale
arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.

Opfordring til at rejse uden for myldretiden eller alternativt gå eller cykle.
Sundhedssektor, ældrepleje, botilbud mv.

Øget fokus på bl.a. udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt.
besøgsforbud på plejehjem og botilbud for at beskytte særligt sårbare
borgere. (skærpelse)

I øvrigt gældende restriktioner mv.

Intensivering af den stikprøvevise indrejsekontrol ved grænsen mod Tyskland (skærpelse)

I lokaler, som offentligheden har adgang til, er der bl.a. areal-krav, krav
om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning
af informationsmateriale.

Politiet har mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud.

Regler om forlystelser, som fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i
henhold til smittefaren.

Regulering, retningslinjer og anbefalinger vedrørende dagtilbud, skoler,
institutioner mv.
Diverse sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, idræts- og
erhvervsområdet.

Diverse anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Be the first to comment on "Corona: Mundbind på i butikkerne"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*