Ny detailhandelsanalyse: Tønder er en turistby

Rigtig mange tyske turister vælger Tønder som feriemål. Ikke mindst den hyggelige gågade, dw historiske huse, gode spisesteder og de fantastiske shoppingmuligheder i byens mange specialforretninger er med til at gøre byen attraktiv som feriemål. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Som opfølgning på detailhandelsanalysen fra 2016 er der i 2. kvartal af 2023 en ny detailhandelsanalyse under udarbejdelse for Tønder Kommune.

Det er det, der meldes ud lige nu.

Det foreløbige resultat af detailhandelsanalysen giver et opdateret billede af handelslivet i Tønder Kommune. Analysen i 2023 sammenlignes med resultaterne af den seneste detailhandelsanalyse fra 2016, for at danne et overblik over udviklingen i de forskellige dele af kommunen.

Når der korrigeres for prisudviklingen viser analysen overordnet, at positionen ift. dagligvarer fastholdes, men at der er sket en nedgang i omsætning i udvalgsvarer.

Som det ses ud af den foreløbige analyse er 20% af omsætningen i butikkerne i forbindelse med turismen. Ud fra det kan man nærmest konkludere at bl.a selve Tønder allerede er en turistby. Turister fra hele Danmark og syd for grænsen er jo eks. vilde med den store åbne Vadehavsstrand på Rømø, Sort Sol, Østersture i Vadehavet, lakse- og havørredfiskeriet i Vidåen og Brede Å, Wegner og meget mere.
Dansk Kyst- og Naturturisme slår netop nu et stort slag for at gøre opmærksom på de lokale seværdigheder, der skal være med til at øge omsætningen – Læs hele artiklen her.


Status på detailhandlen i Tønder Kommune


Tønder Kommune havde 235 butikker i 2022, et samlet butiksareal på godt 146.000 m² og en samlet omsætning på 1,7 mia. kr. Turisterne står for en femtedel af omsætningen.

Udnyt de store muligheder i turismen

Turismen har allerede en stor betydning i Tønder Kommune og kan få endnu mere betydning. Dansk Turisme er i fremgang og har udsigt til, at endnu flere gerne vil holde ferie i Danmark fremover. Handels-byerne i Tønder Kommune kan blive endnu mere fristende at handle i for turisterne. Det er reelt vanskeligt at se en grænse for, hvor meget handel turisterne kan bidrage med. Det anbefales derfor iht. den foreløbige rapport, at sætte fokus på turismen og turisternes lyst til at handle i byerne i Tønder Kommune.

Kilde: Tønder Kommune – Del af Foreløbige tal fra Detailhandelsanalysen