Kan jeg bruge mit mundbind flere gange?

Spørgsmål og svar om genanvendelse af mundbind

Kan mundbind genanvendes eller skal det kasseres efter hvert brug?

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug. Man bør således undgå at tage det samme mundbind af og på mange gange. 

Ved korterevarende brug kan mundbind dog genanvendes samme dag. Det er fx, hvis man skal på toilettet på en restaurant, hvis man skal ind i flere butikker lige efter hinanden, hvis man har flere pauser under en undervisningsdag, eller hvis man skal et enkelt stop med bussen og skal videre med toget. 

Det kan også tages til side kortvarigt, fx for at tage en mundfuld vand, uden at det skal skiftes.

Det skal dog udskiftes, hvis det bliver vådt, mens man bruger det, fx hvis man sveder, hvis der kommer kondens fra udåndingsluft, eller hvis det regner. Det skal også udskiftes, hvis det bliver beskidt. 

Hvis man vil genbruge et mundbind efter kortvarigt brug, kræver det, at man tager det af og på korrekt ved at holde i elastikkerne, og at man ikke berør forsiden af mundbindet. 

Man skal også undgå at have mundbindet siddende under hagen, i panden eller at bære det i hånden, når man ikke bruger det, eller hvis man får det varmt og skal have luft. Tag det i stedet helt af, og opbevar det beskyttet i en pose eller i lommen, indtil du skal bruge det igen.


Hvor længe kan man gå med samme mundbind?

Vi anbefaler, at man ikke har samme mundbind på i mere end 4 timer. Denne anbefaling har vi lavet, da det efter 4 timer må forventes, at mundbindet er blevet vådt eller beskidt, hvilket kan påvirke dets effekt. Men der kan være behov for at udskifte det før, det afhænger af, om det er blevet vådt eller beskidt. Det kan fx være, at det skal skiftes oftere, hvis man har det varmt og sveder meget, da det herved hurtigere vil blive vådt. Det er derfor en god ide at have flere mundbind med sig, så mundbindet kan udskiftes, når der er behov. 

Kan det samme mundbind bruges to dage efter hinanden, hvis det kun er brugt kortvarigt?

Nej, ikke hvis det er et engangsmundbind, så bør man ikke anvende det to dage i træk. Heller ikke, hvis det kun har været brugt kortvarigt. 

Hvis det er et genanvendeligt mundbind af stof, kan man godt bruge samme mundbind, men man skal vaske det imellem man bruger det og sikre sig, at det er tørt, når man bruger det igen.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)