Vejdirektoratet: Ny pulje skal få flere til at køre el-delebil

El-delebiler er et bæredygtigt alternativ til at have egen bil.

Vejdirektoratet åbner en ny pulje til fremme af el-delebiler. Puljen er på 97 millioner kroner.

En digital platform, der gør det nemt og hurtigt at booke et ledigt køretøj i tyndt befolkede områder, etablering af mere end 50 ladestandere kun for el-delebiler i København, og tilskud til små delebilsforeninger med en drøm om at gøre plads til et grønt alternativ til bilejerskab uden for de store byer.

Det er nogle af de projekter, som Vejdirektoratet gav tilsagn om tilskud til i sidste års ansøgningspulje til fremme af el-delebiler i Danmark.

Nu er anden ansøgningsrunde for puljen, der skal få flere danskere til at tilvælge el-delebilen, så på trapperne. Dette års pulje er på 97 millioner kroner.

Oplagt til det sønderjyske område

Delebil er et oplagt tema til Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Der er rightig mange, både familier og singles, der kun har brug for en bil et par gange om måneden. Og så er det oplagt at man deles om et køretøj i stedet for selv at investere en stor sum og sidder alene med alle omkostningerne. Målt i kilometer vil det for mange kunne svare sig at hyre en taxa, såfremt det var en mulighed i Sønderjylland. Det er det desværfre ikke, og derfor er delebil og måske specielt en el-bil det helt rigtige.

Ideelt til lokalsamfundet

Puljen er en del af en samlet tilskudspulje på 105 millioner kroner, der stammer fra Infrastrukturplan 2035, og hvor pengene blev afsat til at blive udmøntet over to år. I 2023 blev der givet tilsagn om tilskud til i alt syv forskellige projekter fordelt på hovedstad såvel som provins. Den geografiske spredning håber Vejdirektoratet vil gentage sig i år.

”Vi håber på ansøgninger fra projekter spredt over hele landet, så flest muligt kan få glæde af at kunne bruge en el-delebil. Hvis man i et lokalsamfund støtter op om en el-delebilsordning, så kan nogle familier måske undgå at købe anden eller tredje bil. Og for familier, der ikke bruger ekstrabilen så ofte, kan det faktisk være en økonomisk fordel, samtidig med at man gør noget godt for klimaet,” siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

For at komme i betragtning til puljen skal et projekt have et væsentligt potentiale og være alment tilgængelig. Der kan gives tilskud til etablering af parkeringspladser med ladestandere forbeholdt el-delebiler, pilotprojekter, lokale markedsundersøgelser og udvikling af nye tiltag og platforme. Puljen kan søges af alle typer virksomheder og foreninger – samt partnerskaber mellem disse.

Der åbnes for ansøgninger i dag mandag 1. juli 2024 kl. 10.00.

Du kan læse mere om ansøgningspuljen, finde links til ansøgningsvejledning og andre vigtige dokumenter på Vejdirektoratets hjemmeside.

Læs mere om ansøgningspuljen

Kilde: Vejdirektoratet