TØNDER: Vandløb og klima er hovedtemaer for konference i Tønder

Interesseorganisationer, kommuner og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er alle inviterede, når der torsdag den 5. marts skal drøftes vandløb og klima på en stor vandløbskonference i Tønder.

Det er udvalgsformændene for Teknik-, Plan & Miljøudvalgene i Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner der har ønsket konferencen i forbindelse med, at man i kommunerne oplever udfordringer i forbindelse med periodevis øget vandstand i vandløbene.

“Vi ved, at vi med det fremtidige klima kan forvente perioder med mere nedbør, og derfor giver det rigtig god mening, at vi får sat os sammen og får delt og opbygget viden om, hvordan vi sikrer os bedst muligt i forhold til de forandringer vi står overfor”, forklarer formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen.

På konferencen vil man bl.a. fokusere på mulighederne for forbedring af afvandingsforholdene for især vandløb med begrænset fald, da denne type vandløb er den dominerende vandløbstype i de vestvendte vandløb i Sønderjylland. 

Desuden vil deltagerne blive opdateret på, hvilke forhold der er bestemmende for vandstanden i et vandløb, og hvilke muligheder der teknisk og lovgivningsmæssigt er for at forbedre vandføringsevnen. 

Konferencen vil også belyse hvilke lovgivningsmæssige udfordringer der er, for at forbedre de afvandingsmæssige forhold.


Der vil på konferencen også blive informeret om mulighederne for at ændre driften af vandlidende arealer, og der vil hele dagen være indlæg fra eksperter og interesseorganisationer inden dagen sluttes af med en debat.

“Vi håber, at konferencen med information og dialog vil hjælpe os til at træffe gode og
langsigtede beslutninger på vandløbsområdet i vore kommuner – det er vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen, og vigtigt at vi i vores del af landet står sammen om at imødekomme udfordringerne”, fortæller Bo Jessen.

Be the first to comment on "TØNDER: Vandløb og klima er hovedtemaer for konference i Tønder"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*