TØNDER: Se Tønder Kommunes budget for 2021 her

Tønders budget for 2021 er på plads

En samlet kommunalbestyrelse står bag Tønder Kommunes budget for 2021. Næste års budget har især fokus på kernevelfærd og de stedbundne kvaliteter.

Efter to dages budgetseminar med drøftelser og forhandlinger blev kommunalbestyrelsens 31 medlemmer torsdag aften enige om, hvordan næste års budget for Tønder Kommune skal se ud.

I budgettet for 2021 er der blevet plads til øget, borgernær velfærd på driftssiden. Samtidig er der skabt plads til udvikling af en lang række områder på anlægssiden, hvor der vil være særlig fokus på de stedbundne kvaliteters store betydning og indflydelse.

Budgetaftalen understreger samtidig, at der er styr på økonomien i Tønder Kommune, og at man fra politisk hold har skabt et økonomisk råderum, som skal investeres i vækst og udvikling i kommunen.

“Der har gennem hele forløbet været en positiv stemning og et fælles ønske om at opnå enighed. Og så glæder jeg mig over, at det er en samlet kommunalbestyrelsen der står bag det færdige budget. Det sender et positivt signal til borgerne i Tønder Kommune”, fortæller borgmester Henrik Frandsen og understreger, at han udtaler sig på vegne af forligskredsen.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2021 nye velfærdsinitiativer for i alt ca. 35 mio. kr. årligt samt et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 400 mio. kr. fordelt over den 4-årige budgetperiode.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt Udligningsreformen har betydet, at der har været plads til at løfte niveauet på en række velfærdsområder i Tønder Kommune. Specielt på ældreområdet og området for socialt udsatte har det været muligt at afse ekstra midler.

Samtidigt gav Finansloven 2020 et løft til dagtilbuds- og skoleområdet, som øges i årene 2021 og frem. De nævnte forudsætninger har været med til, at det har været muligt for kommunalbestyrelsen, at løfte velfærdsområdet i Tønder Kommune betragteligt i næste års budgetforlig.

Herudover vil en række spændende anlægsprojekter blive prioriteret, hvilket afspejles tydeligt i, at anlægsprogrammet for både 2021 og 2022 er væsentligt større end normalt. Blandt de projekter, som der er særligt fokus på finder man Zeppelin Tønder, Masterplan Tønder Sports- og Fritidscenter, Udviklingsplan Toftlund, etablering af museum for Hans J. Wegners møbelkunst samt nye almene boliger i Toftlund.

“Med budgetforliget for 2021 ønsker vi at sende et stærkt signal til egne – og forhåbentlig også nye borgere i Tønder Kommune. Vi vil gerne sætte en tyk streg under, at Tønder Kommune er et fantastisk udgangspunkt for det gode liv. Både i forhold til vores kernevelfærd og i forhold til udvikling af kommunen”, fortæller borgmester Henrik Frandsen.

En samlet kommunalbestyrelse var enig om, at Tønder Kommune også fremadrettet skal være bevidst om sit ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling, og at FN`s verdensmål også fremadrettet skal skabe rammen for kommunens indsatser.

Udover ovennævnte rummer budgetaftalen også en stribe indsatsområder. Bl.a. vil der blive indført en whistleblower-ordning i Tønder Kommune, blive oprettet fritidsjob på plejecentre, styrkelse af akutsygeplejen, digital kvalitet i tandplejen, mere musik i folkeskolen og der vil blive etableret en “Ung i Job Database”.

Den samlede forligstekst kan læses i den vedhæftede fil.

Budgetaftalen skal nu sendes til 1. behandling og herefter i høring.

Bag årets budgetaftale står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, løsgængeren Jens Møller, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance.

https://presscloud.com/file/74/747245126616498/Budgetforligstekst_2021.pdf

Be the first to comment on "TØNDER: Se Tønder Kommunes budget for 2021 her"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*