Sønderborg Kommune vil have mere uddannet personale i daginstitutionerne

90 procent af alt personale i Sønderborg Kommunes daginstitutioner skal være pædagoger eller pædagogiske assistenter. Det er en ambition i forbindelse med vedtagelsen af kommunens nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, som politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget netop har vedtaget 

Der skal flere pædagoger og pædagogiske assistenter i Sønderborg Kommunes børnehave og vuggestuer. Ambition er, at 90 procent af personalet skal være uddannet. Og det er med en fordeling af 80 procent pædagoger, 10 procent pædagogiske assistenter og 10 procent ikke uddannet personale. 
 
Det er en af konsekvenserne af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Sønderborg Kommune, som Børne- og Uddannelsesudvalget har vedtaget.
 
– Der er 83 procent uddannet personale i Sønderborg Kommunes institutioner, som tæller både pædagoger og pædagogiske assistenter, og det er faktisk et ret højt tal. Men vi vil endnu højere op, for det er vigtigt for os, at der er uddannet personale til at understøtte børnenes udvikling i vores institutioner, siger Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Lige nu er der 73 procent pædagoger i Sønderborg Kommunes institutioner, og ambitionen er, at kommunen når op på 80 procent pædagoger.
 
Den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gælder fra den 1. januar 2021. Grundlaget for den nye tildelingsmodel er, at den bliver mere enkel, transparent og fair for de enkelte institutioner, fordi den afspejler dagtilbuddenes hverdag.
 
– Jeg er meget glad for, at vi nu får en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, for den bygger på virkelighedsnære budgetforudsætninger. Det gør, at den nye model tager højde for de forskellige institutionsstørrelser, særlige opgaver, socioøkonomiske forskelle og åbningstider, samt den fastsatte normering og personalefordeling. Dermed er det en bedre løsning for alle, fordi modellen er mere gennemsigtig, siger Jesper Smaling, næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Den ny tildelingsmodel er økonomisk opdelt i henholdsvis daginstitutioner og dagpleje. Derudover er der en grundtildeling til områdernes administration samt et beløb til områdernes sygdomspulje, uddannelse, vejledning med videre.
 
Færre ledere
Samtidig med den nye tildelingsmodel har politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget vedtaget en ny dagtilbudsstruktur. Den betyder, at dagtilbudsstrukturen i Sønderborg Kommune går fra seks geografiske områder til tre geografiske områder, hvor det tyske område forbliver som i dag. Så fremover er der et Als-distrikt, et Sønderborg-distrikt og et Fastlands-distrikt.
 
Fakta:
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”, hvori det fremgik, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og derudover se på dagtilbudsstrukturen i sin helhed.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. august 2020 at sende forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbud samt ny dagtilbudsstruktur i høring hos dagtilbudsbestyrelser, MED-udvalg, Forældreorganisationen Sønderborg (FOS), de faglige organisationer og Handikaprådet i perioden 14. august til 13. september 2020. Der er i alt indkommet 17 høringssvar.    

Be the first to comment on "Sønderborg Kommune vil have mere uddannet personale i daginstitutionerne"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*