Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Danmark

OPDATERET: 17. marts kl. 21.00

Yderligere tiltag 17. marts 2020 med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Regeringen og myndighederne har i den seneste tid taget en række generelle tiltag, der kan mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet. Det er i vid udstrækning vurderingen, at de tiltag, som allerede er taget, har haft en betydelig effekt på danskernes aktiviteter og adfærd.

Det er endvidere vurderingen, at de hidtidige tiltag har bidraget til at aflaste og afbøde belastningen af sundhedsvæsenet. Det er samtidig vurderingen, at yderligere initiativer vil forstærke denne effekt. Der tages på den baggrund nu yderligere tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
 • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.
 • Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
 • Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Det vil fortsat være muligt for restauranter og caféer mv. at levere mad og drikke ud af huset (take away m.v.). Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
 • Alle restauranter og caféer mv., der leverer mad og drikke ud af huset, skal:

  – Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  – Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  – Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  – I videst muligt omfang sikre tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne. 
  – Sikre, at kunderne holder behørig afstand. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Lukning af storcentre m.v.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i storcentre mv. og direkte adgangsveje hertil, ligesom det ikke gælder direkte adgange til kollektiv trafik. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet omfatter ikke genoptræningsfaciliteter tilknyttet sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Nye krav til butikker, supermarkeder m.v.

 • Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:

  – Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.
  – Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  – Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  – Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  – I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
  – Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
  – Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer mv. Sundhedsfaglig behandling udført af autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Personer, der vender tilbage til Danmark fra udlandet

 • I lyset af, at der med virkning fra den 14. marts 2020 er indført midlertidig grænsekontrol med indrejserestriktioner ved alle danske grænser, ophæves det forbud mod flyvninger til Danmark fra røde områder, der blev indført med virkning fra den 11. marts 2020.
 • Danskere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19.
 • De pågældende vil være omfattet af den udvidede ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19, som regeringen har fremsat lovforslag om den 13. marts 2020, og som forventes vedtaget den 17. marts 2020.
 • Det skal sikres, at tilbagevendte danskere, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, hurtigst muligt står til rådighed for deres arbejdsgiver, medmindre de pågældende er smittet med COVID-19.
 • Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, og som vender tilbage fra en udlandsrejse, kan kontakte deres arbejdsgiver med henblik på at få testet de pågældende medarbejdere for smitte med COVID-19 og på den baggrund og i lyset af rejsehistorik mv. foretage en individuel vurdering af, om det vil være forsvarligt at lade den pågældende starte på arbejde.
 • Sundhedsstyrelsen vil snarest opdatere sine retningslinjer, således at medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, efter en konkret vurdering kan blive testet, selv om de kun har milde symptomer, med henblik på hurtig raskmelding.
 • Den hidtidige opdeling af verden i røde og orange områder fastfryses, og den nuværende farveopdeling pr. 17. marts 2020 fastholdes uændret, i første omgang frem til 13. april 2020. Farvekoderne i de enkelte rejsevejledninger på um.dk tilpasses ikke i perioden, idet løbende ændringer i rejserestriktioner og nye tiltag på landsniveau reflekteres på de enkelte ambassaders respektive hjemmesider.

Be the first to comment on "Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Danmark"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*