Nationalpark Vadehavet fejrer 10-års dag i 2020 – på deres Facebook-side

I 2020 fejrer vi, at det 16. oktober er præcis 10 år siden, prins Joachim åbnede Nationalpark Vadehavet ved en festlig højtidelighed i Ribe.

Indvielsen blev også fejret med folkefest i de fire vadehavskommuner.

Hovedfejringen af nationalparkens første 10 leveår vil finde sted på dagen, og igen med Danmarks ældste by som ramme. Festlighederne er dog ikke begrænset til selve fødselsdagen og til Ribe, for der vil være fejring og events rundt om i nationalparken i hele uge 42.

Desuden vil både Nationalpark Vadehavet, de fire vadehavskommuner og en række af vore partnere i løbet af 2020 markere 10-året i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, møder m.v.

Som noget særligt bliver vores 10-år året hvor vi indfører Nationalpark Vadehavets Partnerpris, hvis formål er at hædre en af nationalparkens partnere, som har gjort en særlig indsats for at fremme nationalparkens målsætninger for eksempel ved at bidrage til eller skabe øget opmærksomhed om dens aktiviteter, projekter eller andre initiativer. Med prisen ønsker Nationalpark Vadehavet at opmuntre partnerne til at skabe en bæredygtig udvikling, at anerkende partnernes arbejde med at fremme målsætningerne for Nationalpark Vadehavet og at skabe opmærksomhed om sine indsatsområder.

ARRANGEMENTER I FORBINDELSE MED 10-ÅRS FEJRINGEN (du kan downloade hele programmet her):