Landbrugsstyrelsen gennemfører afskedigelsesrunde – 100 medarbejdere står til fyring

Landbrugsstyrelsen gennemfører på baggrund af ændrede opgaver og faldende bevillinger til Landbrugsreformen en afskedigelsesrunde på op mod 100 årsværk inklusiv frivillig fratræden. Afskedigelserne skal sikre, at styrelsens budget er i balance i 2024.

Landbrugsstyrelsen har haft til opgave at implementere den nye landbrugsreform, der trådte i kraft i januar 2023. De ekstra-bevillinger, Landbrugsstyrelsen har modtaget i forbindelse med den nye reform, reduceres næste år, da den store opgave med at udvikle nye regler og ordninger er ved at være afsluttet.

Det betyder, at styrelsen skal tilpasse sin økonomi og desværre må gennemføre en afskedigelsesrunde i efteråret.

Antallet af årsværk skal reduceres med op mod 100 i afskedigelsesrunden. Det præcise antal vil afhænge af, hvor mange der vælger en frivillige fratrædelse.

– Vi er desværre nødt til at afskedige medarbejdere, og det vil kunne mærkes i organisationen. Derfor vil vi i den kommende tid have et stort fokus på at få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge så hurtigt som muligt, siger direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.

Der udestår fortsat et stort og vigtigt arbejde med at implementere reformens indsatser. Det gælder blandt andet sagsbehandling og kontrol af de mange ansøgninger på de nye ordninger.

– Vi har stadig fokus på de vigtige opgaver, som ligger foran os. Her skal vi sikre, at ambitionerne fra landbrugsreformen omsættes til virkelighed og i tillæg hertil levere på de øvrige forventninger, der er til Landbrugsstyrelsen, siger Lars Gregersen.

Fakta

  • Landbrugsstyrelsens bevilling falder med ca. 65 mio. kr. fra 2023 til 2024 blandt andet som følge af reducerede ekstra-bevillinger til implementering af den nye landbrugsreform. I tillæg hertil har styrelsen en strukturel merudgift til it, som også medfører behov for tilpasning.
  • Styrelsen gennemfører en afskedigelsesrunde i efteråret 2023. Antallet af årsværk skal reduceres med ca. 100. Det præcise tal vil afhænge af, hvor mange der vælger en frivillige fratrædelse.
  • Varsling af afskedigelser vil ske torsdag den 28. september.
  • Landbrugsstyrelsen har igangsat en række initiativer for at hjælpe medarbejderne videre, herunder dialog med Vurderingsstyrelsen i forhold til medarbejderne i Sønderjylland.

Kilde: Landbrugsstyrelsen