HADERSLEV KOMMUNE: Ny aftale om akuthjælp til sårbare ældre

Haderslev Kommune og Dansk Folkehjælp har indgået en aftale, der sikrer akuthjælp til sårbare ældre med fx indkøb og praktisk hjælp.

Akuthjælpen er et samarbejde, hvor kommunale medarbejdere henviser udsatte ældre til fire hjælpeindsatser, hvor frivillige hjælper og er med til at sikre ældre udsatte borgere imod smittefare.

– Det er et rigtig fint intiativ fra Dansk Folkehjælp, som vi meget gerne bakker op om. Det kan helt bestemt være med til at øge trygheden i en svær situation for en gruppe af vores sårbare ældre, siger borgmester H.P. Geil.

– Under coronakrisen er vi nødt til at tænke hurtigt, fleksibelt og på tværs af de skel, som vi måske til daglig ikke tænker så meget over. Derfor er det oplagt, at vi nu kan bruge de kræfter, som frivillige har stillet til rådighed i forhold til denne gruppe ældre, siger H.P Geil.

Samtlige hjælpeindsatser vurderes løbende, og frivillige løser ikke egentlige opgaver, som er omfattet af overenskomstområder eller er konkurrenceforvridende.

Akuthjælpen omfatter bl.a.

  • Nødvendige dagligvareindkøb og udbringning
  • Nødvendige medicinindkøb samt udbringning
  • Madudbringning
  • Nødvendig praktisk hjælp

-Vi er meget taknemmelige for denne frivillige indsats, som kan blive meget vigtig efterhånden som smitten lægger beslag på kommunens ressourcer på andre områder, siger H.P. Geil.

Alle frivillige skal kunne identificere sig med deres kørekort og/eller sygesikringskort samt kopi af godkendt frivilligaftale.

Oplysninger om de berørte borgere er fortrolige og den frivillige er ved udførelsen af opgaven underlagt straffelovens regler om tavshedspligt. 

– For Dansk Folkehjælp er det naturligt at træde til i ekstraordinære situationer som den COVID-19 pandemien har medført. I dialog med landets kommuner er det netop støtte til de mest sårbare ældre der tilbydes. Vi har derfor indgået aftale med en række kommuner, herunder også Haderslev kommune om støtte til de opgaver som kommunerne må finde relevante og som kan løses med hjælp fra organisationens frivillige. siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Han opfordrer pårørende til ældre i en særlig sårbar situation til at tage kontakt til Haderslev Kommune og høre, hvordan de kan hjælpe. 

– Tilsvarende får vi brug for mange lokale frivillige som vil hjælpe med de opgaver kommunen anmoder om, og det er vores håb at mange vil hjælpe og tilmelde sig via vores hjemmeside, siger Klaus Nørlem. 

Hvem kan være frivillig?
Borgere der har mulighed for at transportere varer – og/eller hjælpe med husholdningsteknisk assistance.

Krav: Kørekort smartphone, ren straffeattest samt godkendt frivillig aftale med Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp dækker frivilliges kørselsudgifter bortset fra de første 20 km.Læs mere om ordningen her, hvor man også kan melde sig som frivillig:

www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/covid-19/

Be the first to comment on "HADERSLEV KOMMUNE: Ny aftale om akuthjælp til sårbare ældre"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*