Forsamlingsforbuddet gælder stadig – også ved Jelssøerne

Coronavirus: Det er nye regler på vej hvad angår forsamlinger af folk, men de er endnu ikke trådt i kraft. Det var udgangspunktet for udstedelsen af bøder ved Jelssøerne i dag.

Forbud mod større forsamlinger m.v.
§ 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og
udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lig‐
nende, hvor der er flere end 10 personer til stede, jf. dog stk.
2 og §§ 3, 13 og 14.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke i private boliger og haver i til‐
knytning hertil, som kun beboerne råder over. 1. pkt. omfat‐
ter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal
boliger råder over.
§ 2. Befinder flere end 10 personer sig sammen på et of‐
fentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af §
1, stk. 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør
en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde
personerne at forlade stedet, jf. dog §§ 3, 13 og 14.
Stk. 2. Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger
vedrørende smittefaren fra covid-19.

Turister fra Norge, Tyskland og Island vil fra 15. juni igen kunne besøge Danmark, hvis de lever op til en række krav fra myndighederne.

Forsamlingsforbuddet betyder, at politiet kan udstede bøder til personer, der har forsamlet sig i det offentlige rum. Bøden er på 2.500 kr. og udstedes til hver person i forsamlingen.

Til 1. september vil det være lovligt at forsamles op til 500 personer. Men indtil den 8. juni gælder grænsen på 10 personer.

Selve grænsen til Tyskland er pt. lukket for endages-rejsende fra Danmark, der bare skal ned for at handle ind.

Be the first to comment on "Forsamlingsforbuddet gælder stadig – også ved Jelssøerne"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*