Siloområde danner rammen for hele Danmarks kyst- og lystfiskercenter i Assens Kommune

Et markant flertal af Byrådet har på et byrådsmøde forleden besluttet, at det nationale kyst- og lystfiskercenter skal placeres i DLG-siloen på Assens Havn og/eller på de omkringliggende arealer. 24 politikere stemte for denne placering, mens fem stemte blankt.

Det kommende Center er en vigtigt brik i Assens bys transformation til en betydningsfuld kultur- og oplevelses by, som det er beskrevet i udviklingsplanen ’Fremtidens Assens’. For at understøtte den nationale strategi for lystfiskeri og for at understrege Assens Kommunes ambition og position som en attraktiv vækst- turisme- og bosætningskommune, har det været afgørende for Byrådet, at Centeret placeres på en af de attraktive grunde i Assens by.

Det nye nationale center for kyst- og lystfiskeri er godt på vej i Assens. Foto: Erik Egvad Petersen

Borgmester Søren Steen Andersen siger i en pressemeddelse:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er et tydeligt flertal i Byrådet, der står bag beslutningen om at placere det kommende Center i eller omkring DLG-siloen. Placeringen af Centeret har enorm betydning for den positive udvikling og transformation af Assens by, som jeg oplever sker dag for dag i øjeblikket. Jeg ser derfor frem til få det statsstøttede Center ført ud i livet samt ikke mindst at udvikle Centret og området sammen med private investorer, fonde, foreninger, borgere og frivillige. Vi vil gerne være lystfiskeriets hovedstad og et sted, der giver inspiration til fremtidens grønne outdoor-turisme.”

Også Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, hilser placeringen af det nye kyst- og lystfiskercenter velkommen:
”Med denne placering, sætter vi fart på udviklingen af det nye boligområde ved havnen, ligesom at vi får mulighed for at skabe en spændende dynamik og god sammenhæng mellem boligerne, Centeret og det øvrige byrum til gavn for byens borgere, gæster og turister.”

Stor betydning for turismen
Ud over lystfiskere, forventes det kommende Center også at kunne tiltrække andre typer af gæster og besøgende i form af outdoor-turister, kulturbrugere, børnefamilier m.fl.
”Ambitionen er at skabe et Center, der i høj grad appellerer til forskellige typer af besøgende. Centeret bliver en vigtig del af indsatsen for at tiltrække flere turister og besøgende til byen og kommunen som helhed. Når man har aflagt Centeret et besøg, vil det være oplagt også at aflægge byen eller omegnen et besøg. Dét skal vi naturligvis udnytte i forhold til at fremme oplevelsesøkonomien, siger Finn Brunse, udvalgsformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Han ser sammen med det øvrige Byråd nu frem til, at der med dagens beslutning om placeringen kan udarbejdes et samlet prospekt for kyst- og lystfiskercenteret, herunder en undersøgelse af mulighederne for, hvorvidt Centeret skal placeres i selve siloen eller i arealerne ved siden af.

Arbejdet med prospektet startes op nu og bliver efterfølgende forelagt fonde med henblik på at sondere deres interesse for et samarbejde. Centerets størrelse, udformning og økonomi afhænger således af mulighederne for at indgå et samarbejde med en eller flere fonde samt andre investorer.

Yderligere oplysninger
Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65
Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, tlf. 21 70 95 42
Finn Brunse, udvalgsformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, tlf. 25 23 29 02
Arne Kvist Rønnest, projektchef, tlf. 29 61 96 16

Fakta og baggrund for det nationale Kyst- og Lystfiskercenter
Proces for valg af placering af Centeret:

Byrådets beslutning baserer sig på en grundig screening af fire mulige placeringer:

Det tidligere rådhus
Marinatorvet
Jordbassinerne
DLG-silo bygningen
Screeningen af placeringerne er gennemført ud fra seks kriterier:

Skabe værdi i forhold til lystfiskertemaet
Sikre et højt besøgstal
Bidrage til realisering af ’Fremtidens Assens’
Være hensigtsmæssig i forhold til trafik, natur, landskab og øvrige planforhold
Bidrage til børn og unges leg og læring i naturen
Økonomiske forhold
Hvad kan besøgende opleve i Centeret?
Ideudviklingen er i fuld gang. Der er valgt to formidlingsspor: ’Lystfiskeriets magi’ og ’De ukendte danske vandlandskaber’. Der bliver indendørs udstillinger og aktiviteter i Centeret, ligesom der sigtes mod et udendørs aktivitetsområde.

Baggrund
Som et led i udmøntningen af den nationale strategi for lystfiskeri, er det besluttet at placere det nationale Center i Assens Kommune.

Læs mere om den nationale strategi her
Strategien indeholder fire større initiativer, som Assens Kommune er ansvarlig for at udmønte:

Etablere en national digital platform over fiskemuligheder i Danmark
Gennemføre kampagner, der fortæller om fiskemuligheder i Danmark
Støtte frivilligt arbejde for bedre vandmiljøer
Etablere et oplevelsescenter med fokus på lystfiskeriet, fiskene og vandet
Der er fra Statens side afsat i alt 32 mio. kr. til at føre strategien ud i livet. De 22 mio. kr. er afsat til at etablere kyst- og lystfiskercenteret. Derudover afhænger økonomien i forhold til Centeret af mulighederne for tilsagn om støtte fra fonde og investorer.

Forleden besluttet, at det nationale kyst- og lystfiskercenter skal placeres i DLG-siloen på Assens Havn og/eller på de omkringliggende arealer. 24 politikere stemte for denne placering, mens fem stemte blankt.

Det kommende Center er en vigtigt brik i Assens bys transformation til en betydningsfuld kultur- og oplevelses by, som det er beskrevet i udviklingsplanen ’Fremtidens Assens’. For at understøtte den nationale strategi for lystfiskeri og for at understrege Assens Kommunes ambition og position som en attraktiv vækst- turisme- og bosætningskommune, har det været afgørende for Byrådet, at Centeret placeres på en af de attraktive grunde i Assens by.

Borgmester Søren Steen Andersen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er et tydeligt flertal i Byrådet, der står bag beslutningen om at placere det kommende Center i eller omkring DLG-siloen. Placeringen af Centeret har enorm betydning for den positive udvikling og transformation af Assens by, som jeg oplever sker dag for dag i øjeblikket. Jeg ser derfor frem til få det statsstøttede Center ført ud i livet samt ikke mindst at udvikle Centret og området sammen med private investorer, fonde, foreninger, borgere og frivillige. Vi vil gerne være lystfiskeriets hovedstad og et sted, der giver inspiration til fremtidens grønne outdoor-turisme.”

Også Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, hilser placeringen af det nye kyst- og lystfiskercenter velkommen:
”Med denne placering, sætter vi fart på udviklingen af det nye boligområde ved havnen, ligesom at vi får mulighed for at skabe en spændende dynamik og god sammenhæng mellem boligerne, Centeret og det øvrige byrum til gavn for byens borgere, gæster og turister.”

Stor betydning for turismen

Ud over lystfiskere, forventes det kommende Center også at kunne tiltrække andre typer af gæster og besøgende i form af outdoor-turister, kulturbrugere, børnefamilier m.fl.
”Ambitionen er at skabe et Center, der i høj grad appellerer til forskellige typer af besøgende. Centeret bliver en vigtig del af indsatsen for at tiltrække flere turister og besøgende til byen og kommunen som helhed. Når man har aflagt Centeret et besøg, vil det være oplagt også at aflægge byen eller omegnen et besøg. Dét skal vi naturligvis udnytte i forhold til at fremme oplevelsesøkonomien, siger Finn Brunse, udvalgsformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Han ser sammen med det øvrige Byråd nu frem til, at der med dagens beslutning om placeringen kan udarbejdes et samlet prospekt for kyst- og lystfiskercenteret, herunder en undersøgelse af mulighederne for, hvorvidt Centeret skal placeres i selve siloen eller i arealerne ved siden af.

Arbejdet med prospektet startes op nu og bliver efterfølgende forelagt fonde med henblik på at sondere deres interesse for et samarbejde. Centerets størrelse, udformning og økonomi afhænger således af mulighederne for at indgå et samarbejde med en eller flere fonde samt andre investorer.

Fakta og baggrund for det nationale Kyst- og Lystfiskercenter

Proces for valg af placering af Centeret:

Byrådets beslutning baserer sig på en grundig screening af fire mulige placeringer:

 • Det tidligere rådhus
 • Marinatorvet
 • Jordbassinerne
 • DLG-silo bygningen

Screeningen af placeringerne er gennemført ud fra seks kriterier:

 • Skabe værdi i forhold til lystfiskertemaet
 • Sikre et højt besøgstal
 • Bidrage til realisering af ’Fremtidens Assens’
 • Være hensigtsmæssig i forhold til trafik, natur, landskab og øvrige planforhold
 • Bidrage til børn og unges leg og læring i naturen
 • Økonomiske forhold

Hvad kan besøgende opleve i Centeret?

Ideudviklingen er i fuld gang. Der er valgt to formidlingsspor: ’Lystfiskeriets magi’ og ’De ukendte danske vandlandskaber’. Der bliver indendørs udstillinger og aktiviteter i Centeret, ligesom der sigtes mod et udendørs aktivitetsområde.

Baggrund

Som et led i udmøntningen af den nationale strategi for lystfiskeri, er det besluttet at placere det nationale Center i Assens Kommune.

Strategien indeholder fire større initiativer, som Assens Kommune er ansvarlig for at udmønte:

 • Etablere en national digital platform over fiskemuligheder i Danmark
 • Gennemføre kampagner, der fortæller om fiskemuligheder i Danmark
 • Støtte frivilligt arbejde for bedre vandmiljøer
 • Etablere et oplevelsescenter med fokus på lystfiskeriet, fiskene og vandet

Der er fra Statens side afsat i alt 32 mio. kr. til at føre strategien ud i livet. De 22 mio. kr. er afsat til at etablere kyst- og lystfiskercenteret. Derudover afhænger økonomien i forhold til Centeret af mulighederne for tilsagn om støtte fra fonde og investorer.

Be the first to comment on "Siloområde danner rammen for hele Danmarks kyst- og lystfiskercenter i Assens Kommune"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*