Ferielandet Danmark skal være skarpere med budskaberne – se her hvilke fire temaer, der satses på i fremtiden

Turistattraktion på Rømø. Masser af prægtige drager på Lakolk Strand lørdag og søndag. Dragefestival Rømø 2023 blev en forrygende flot oplevelse. Foto/video: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

En ny omfattende analyse opdeler turisterne på nærmarkederne i seks forskellige segmenter. Fire segmenter har særligt potentiale for Danmark, og i 2024 vil VisitDenmarks markedsføring være rettet mod dem. 

– Vi har brug for en mere nuanceret forståelse af, hvad der driver turisterne, end vi har i dag, siger Flemming Bruhn, der er konstitueret adm. direktør i VisitDenmark. 

Markedsanalyse med 11.000 interviews

Der er gennemført et omfattende analysearbejde, der ligger til grund for segmenteringen. 11.000 turister i Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge har svaret på 52 forskellige spørgsmål, og ud fra bl.a. deres feriepræferencer, rejseadfærd og ønsker til en feriedestination er de blevet inddelt i seks forskellige segmenter. 

Ud over at beskrive, hvad der er vigtigt for turisterne på deres ferie, går analysen også i dybden med, hvilke segmenter der er økonomisk attraktive for Danmark, hvordan de opfatter Danmark, og hvordan deres medieforbrug ser ud. 

Blandt de seks segmenter har VisitDenmark valgt fire, som har særligt potentiale for Danmark. 

”Vi har vurderet segmenterne i forhold til deres størrelse på markedet, deres præferencer for Danmark og hvor nemt tilgængelige de er. På den baggrund har vi udvalgt fire segmenter, som vores kampagner på nærmarkederne fremover vil være målrettet mod,” siger Flemming Bruhn. 

De fire segmenter er natur- og friluftsturisterne, de samvittighedsfulde familier, storby- og kulturturisterne og livsnyderne. De globale turister samt sol- og strandentusiasterne er fravalgt. 

Et stærkt værktøj

De fire segmenter har været bragt i spil i forskellige aktiviteter i 2023, og fra 2024 vil alle VisitDenmarks kampagner være målrettet de nye segmenter. 

Seks nye segmenter 

Natur- og friluftsturisterne
De samvittighedsfulde familier
Storby- og kulturturisterne
Livsnyderne
De globale turister
Sol- og strandentusiasterne

De seks segmenter er defineret ud fra en markedsanalyse blandt personer på mellem 25 og 70 år i Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge, som har rejst eller planlægger at rejse til udlandet.

VisitDenmark har valgt at bearbejde de fire første segmenter, mens de to sidste er fravalgt.

Beskrivelsen af segmenterne er overordnet de samme på tværs af de fire nærmarkeder, men forskellene på markederne viser sig særligt i medieforbruget, som varierer fra marked til marked. For eksempel benytter de samvittighedsfulde familier i Tyskland ikke nødvendigvis den samme slags medier som de samvittighedsfulde familier i Norge. 

Skarpere kommunikation 

– Med de nye indsigter kan vi blive endnu skarpere og målrettede i vores kommunikation, fordi vi nu kender turisterne langt bedre og ved, hvad de reagerer på. Samtidig vil vores medieindkøb blive styrket. Det betyder, at vi kan gøre Danmark endnu mere relevant for de turister, hvor potentialet er størst,” siger Mads Schreiner. 

– Som inflationen ser ud i øjeblikket, vil vi på det tyske marked gå efter turister med relativt høje indkomster, ligesom vi fortsat vil markedsføre Danmark i udvalgte tyske delstater. Demografi og geografi vil altså stadig spille en rolle, selv om segmenteringen er foretaget på en anden baggrund, siger han. 

Kilde: VisitDenmark