Dansk Erhverv og Naturfredningsforeningen er skuffet: Forsat INGEN pant på tyske dåser

Danskerne må fortsat hente pantfri øl og sodavand på dåse syd for grænsen. EU-domstolen har afgjort sagen.

Forbrugerne kan ånde lettet op igen. Og det bliver igen jul med tyske øl- og sodavands-dåser UDEN pant.

En afgørelse i dag fra EU-Domstolen om manglende pant på tyske dåser går desværre ikke Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforenings vej. Parterne vil nu nærlæse dommen og overveje andre muligheder for løse det konkurrence- og miljøproblem, som den manglende tyske pant udgør.

I sagaen om den manglende pant på tyske dåser syd for grænsen blev der i dag sat et foreløbigt punktum. EU-Domstolen giver desværre ikke de to organisationer medhold i deres klage.

Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening vil nu nærstudere afgørelsen fra domstolen, men det står klart, at der er behov for at afsøge andre muligheder for at få pant på de tyske dåser, så de danske butikker ikke rammes af ulige konkurrenceforhold, og dåserne ikke ender i den danske natur.

”Vi er selvfølgelig skuffede over at ikke at få medhold fra EU-Domstolen. Det er en sag, som skaber en mærkbar ulige og urimelig fordel for de tyske grænsebutikker og et stort miljøsvineri. Vi skal nærlæse dommen, men det er klart, at vi nu afsøger andre muligheder for, hvordan vi kan komme dette problem til livs. Der er ingen tvivl om, at der skal lægges et fornyet politisk pres, og her må den danske regering også på banen. Det åbner for en ladeport af muligheder for at undslå sig regulering, samtidig med at miljøproblemet også bare bliver større,” siger Lotte Engbæk Larsen, branchedirektør for handel i Dansk Erhverv.

Klagesagen har omhandlet, hvorvidt der er tale om statsstøtte til de tyske grænsebutikker, når panten ikke bliver opkrævet, da butikkerne dermed slipper for at svare moms til staten.

Samtidig har der i klagen også været lagt vægt på de miljø- og forureningsproblemer, som de pantløse dåser skaber, når de efterlades i naturen eller ikke bliver leveret tilbage så de kan anvendes til nye dåser. Klagen blev rettet til EU-Kommissionen i marts 2016. Kommissionen mente ikke, at der var grund til at gå videre med statsstøtte-klagen, og derfor indklagede Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening Kommissionens afgørelse for EU-domstolen i januar 2019. Klagen til det europæiske miljødirektorat er sat i bero på denne afgørelse, men forventes nu genoptaget.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening havner tusindvis af pantfri dåser i naturen – ikke mindst i Syd- og Sønderjylland. I forbindelse med foreningens årlige affaldsindsamling er der alene i de syd- og sønderjyske kommuner blevet fundet 75.000 dåser siden 2018, hvoraf op mod 80 procent var uden pant.

”Det er helt ufatteligt, at vi her i 2023 stadig ikke har pant på grænsedåserne. For det er jo et åbenlyst problem for miljøet, når vi kan finde så mange dåser i naturen. Det er dybt skuffende, at politikerne tillader, at det kan fortsætte. Men vi vil fortsætte med at presse på for at få det stoppet, selvom det unægtelig ser lidt sværere ud efter dagens dom,” siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Pant på tyske dåser blev indført i 2003 og gælder over hele Tyskland. Det er kun ved den dansk-tyske grænse, at der ikke opkræves pant, hvilket er i strid med tysk lovgivning. Indtil videre har de tyske myndigheder dog afstået fra at håndhæve pantkravet.

Det foregår på den måde at danskerne underskriver en erklæring hvor de bekræfter at de udfører de pågældende sodavand og øldåser. De må således heller ikke drikkes i Tyskland.

Kilde: Bl.a Dansk Erhverv