AABENRAA: Information om afspærring af grænseovergange

Aabenraa Kommune forbereder afspærring af grænseovergangene mod Tyskland på kommunale veje. Afspærringen træder i kraft i dag klokken 12.00.

Et nyt statsligt tiltag i forsøget på at forsinke smittebredningen af covid-19 bliver iværksat i dag, lørdag 14. marts klokken 12.00. Aabenraa Kommune er som vejmyndighed blevet bedt om at forberede nødlukning af fem veje, der støder op mod grænseovergangen mod Tyskland.

Konkret drejer det sig om vejene op mod grænseovergangene ved

–      Pebersmark

–      Bøgelhus

–      Sophiedal

–      Wilmkjer

–      Padborg

Aabenraa Kommune er vejmyndighed på vejene og står for at varetage opgaven med at lukke kommunale veje mod grænseovergangene ned. Det er fortsat Politiet, der er myndighed på grænsekontrollen, herunder ved hovedgrænseovergangene til Tyskland.

Derfor er Aabenraa Kommune netop nu i gang med at iværksætte de foranstaltninger, der skal være med til at lukke de kommunale veje. Herunder arbejdes der med omkørselsskiltning for at være til mindst mulig gene for borgerne ikke mindst i Padborg by.

Både Politiet og Hjemmeværnet leverer opbakning til Aabenraa Kommune, så der både kan arbejdes med opsætning af vejspærring samt omdirigering af trafikken.

Se Udenrigsministeriets vejledning om ind- og udrejse af Danmark her 

Se myndighedernes oplysninger om forsyninger mv. henover grænsen her Aabenraa Kommune følger situationen nøje og vil udsende flere oplysninger i takt med at udviklingen gør det nødvendigt.