Tønder Kommune tager et stort skridt mod en grøn fremtid – og har sat tal på energiproduktion

Arkivfoto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget er blevet enige om præmisserne for en meget ambitiøs VE-strategi, og sender 22 VE-projekter til videre politisk behandling. Projekterne er en blanding af sol-, vind- og hybridprojekter og har det til fælles, at de alle kan bidrage til, at Tønder Kommune for alvor får etableret sig på det grønne Danmarks- og verdenskort.

Det var på udvalgsmødet onsdag d. 16. marts, at de fem medlemmer af Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget gav hinanden politisk håndslag på at sætte gang i en proces, som kan få stor betydning for Tønder Kommunes udvikling, økonomi og grønne profil i de kommende år.

“Med udvalgets præciseringer af de politiske retningslinjer for VE vedtaget i 2020, skaber vi et solidt politisk fundament for den grønne omstilling i Tønder Kommune og åbner for store investeringer i vores kommune i de kommende år. Vi har formuleret en ambitiøs og meget konkret målsætning for produktion af vedvarende energi, der positionerer Tønder helt fremme i forhold til at tage medansvar for Danmarks klima forpligtelser, som på den helt korte bane vil medvirke til at gøre os uafhængige af russisk energi, og som skaber rammerne for en langsigtet bæredygtig vækst og udvikling i vores del af Sønderjylland, fortæller Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, der er formand for Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget.

Præciseringerne der ligger til grund for at KVU udvalget videresender 22 VE ansøgninger, lægger op til, at der de kommende år arbejdes politisk for at rejse minimum 100 og maksimum 125 nye vindmøller (svarende til ca. 500-650MW), samt maksimum 1500 hektar solceller (svarende til ca. 1275 MW).

“Vi går med i samarbejdet for at sikre at Tønder Kommune kan blive ved med at udvikle og forbedre sig. Det gælder især i forhold til klimaaftalen, men også på områder som velfærd, projektudvikling, bosætning, arbejdspladser og andet, hvor borgerne inddrages “, fortæller Socialdemokraternes udvalgsmedlem Harald Christensen.

Selvom grøn omstilling og klimaet har topprioritet, er det afgørende for Klima, – Vækst-, og Udviklingsudvalget, at VE-produktionen løbende bidrager væsentligt til lokal udvikling, vækst, jobs og bosætning.

Fx ved at de enkelte VE-projekter i Tønder Kommune udbyder mindst 40 procent af det samlede projekt til lokale borgere og virksomheder, og tillige bidrager til lokale fonde, og en almen udviklingsfond der nu tages initiativ til at oprette.

“Det er meget vigtigt, at projektejerne tænker lokalområdets borgere med ind i deres planer, både fordi det giver borgerne en økonomisk gevinst, og fordi man som borger gerne vil føle sig inddraget i projekterne, derfor er vi glade for at lokale vejledende afstemninger indgår”, fortæller Martin Iversen, der er Venstres udvalgsmedlem i Klima, – Vækst-, og Udviklingsudvalget.

De fem medlemmer i Klima-, Vækst, – og Udviklingsudvalget er enige om, at hvis der for alvor skal trykkes på speederen til den grønne omstilling, så skal der etableres et bredt samarbejde på tværs af mange interessenter som fx Tønder Forsyning, Sydtrafik, lokale varmeværker, energitunge virksomheder, lokalråd, Erhvervsråd og Grønt Råd m.fl.

“Der ligger et enormt potentiale i den grønne omstilling – både klimamæssigt og økonomisk. Og derfor er det vigtigt, at vi får så mange relevante, lokale aktører som muligt til at blive del af projekterne. Der skal skabes en følelse af lokalt ejerskab”, fortæller Henrik Frandsen, medlem af Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget for Tønder Listen.

“At vi lever op til Parisaftalens målsætninger (IPCC), er vigtig for os alle. Derfor skal den fossile energi udfases, og erstattes med vedvarende energi. Tønder Kommune har både vind og plads til disse anlæg, der kræver store mængder strøm. Vores geografi betyder, at vi er blandt de kommuner i Danmark, der er mest udfordret i forhold til vand. Stiger temperaturen med mere end to grader, vil lande på landkortet forsvinde, og vi kommer til at se massive flygtningestrømme fra blandt andet Afrika og Mellemøsten”, siger Bjarne Lund Henneberg, der sidder i udvalget for SF.

Klima, -, Vækst-, og Udviklingsudvalgets medlemmer har sendt præciseringerne til de politiske guidelines for VE i Tønder Kommune videre til Økonomiudvalget sammen med 22 VE- ansøgninger. Disse skal herefter drøftes endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts, 2022.

Herefter bliver projekterne sendt i høring, og der igangsættes en proces, hvor projekterne bliver tilrettet i forhold til præciseringerne af de politiske guidelines.

“Vi har med indstillingen taget et stort ansvar på os, for at bidrage til Danmarks klimaforpligtelser og forsyningssikkerhed. Vi gør det på en måde der samtidig sikrer VE ansøgere en god politisk proces, og skaber rammerne for en bæredygtig vækst og udvikling af vores egn. Men der ligger fortsat meget arbejde og venter forude. Det ser vi frem til, og jeg er utrolig stolt over, at vi i udvalget kunne nå til enighed om at udstikke så ambitiøst en retning” fortæller udvalgsformand Thomas Ørting Jørgensen.

Kilde: Tønder Kommune