TØNDER KOMMUNE: Muligheder for videreudvikling af Lakolk skal undersøges

    Der er stort fokus Rømøs udvikling. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at invitere interesserede rådgivere til at give et tilbud på et mulighedsstudie for Lakolk. Mulighedsstudiet skal med afsæt i Rømø Udviklingsplan og Lakolks potentialer og planlægningsmæssige vilkår opstille muligheder for udvikling af Lakolk-området, og dermed skabe et optimalt grundlag for at vurdere udviklingsmuligheder og efterfølgende skridt.    
    Lakolk er for mange en fast del af et besøg på Rømø. Det er på Lakolk man stopper op, spiser og handler. Derfor startede Tønder Kommune i 2015 omdannelsen af Lakolk med gennemførslen af Lakolk potentialeplan.   Planen betød, at man anlagde en bred promenade til stranden, ombyggede centerpladsen og fik en bedre trafikregulering. Men I Rømø Udviklingsplan er der peget på, at der er et yderligere potentiale i at udvikle området.     Mulighedsstudiet for Lakolk skal således se nærmere på, hvordan området ved Lakolk butikscenter kan videreudvikles og udnytte potentialet i Lakolk Strand. Opgaven har været i udbud og der kom 12 tilbud.    “Der er rigtig positivt, at så mange har ønsket at byde ind på opgaven”. Tilbuddene på opgaven var generelt af meget høj kvalitet og vi har nu valgt at gå videre i processen med tre af rådgiverne”, fortæller vicekommunaldirektør Keld I. Hansen.”   Det er de tre rådgiverteams Arkitema/COWI, Plet Arkitektur mfl. og Bark rådgivning/Lars Bernhard Jørgensen der er inviterer til en præsentation af deres tilbud torsdag den 11. juni og at arbejdet med Mulighedsstudiet vil stå på frem til nytår.
“Vi er meget spændte på samtalerne med rådgiverne og mindst lige så spændte på at komme i gang med opgaven”, fortsætter Keld I. Hansen/Ditte Lundgaard Jakobsen og fortæller videre:
“Et succeskriterie, er at vi får sandsynliggjort, hvordan der bedst kan ske fysiske og erhvervsmæssige forbedringer til gavn for områdets virksomheder og besøgende. Det kan selvfølgelig kun lykkes i en god dialog med områdets interessenter, for det er dem der har nøglen til den fortsatte udvikling. Så vi glæder virkelig at komme i gang med arbejdet”.
Helt konkret skal mulighedsstudiet se på:
•    muligheder for helårsprægede aktiviteter og erhverv, herunder overnatningsmuligheder som fx et       kvalitetshotel med afledte aktiviteter i området.
•    muligheder for at videreudvikle området ved butikscenteret, så det i endnu højere grad er                   attraktivt hele året
•    muligheder for at videreudvikle potentialet i nærheden til Lakolk Strand 
•    muligheder for at skabe andre fysiske sammenhænge i og uden for området
•    investor- og finansieringsmuligheder     

Be the first to comment on "TØNDER KOMMUNE: Muligheder for videreudvikling af Lakolk skal undersøges"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*