Miljøminister: Virksomheder må sikre, at deres emballage kan genanvendes

Alt for meget plastikaffald og emballage ender i dag i forbrændingen. I dag 3. behandler Folketinget et lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, der skal gøre producenterne ansvarlige for en mere bæredygtig affaldshåndtering af emballage.

Regeringen vil gøre affaldssektoren klimaneutral og gøre Danmark verdensførende i cirkulær økonomi. Lovforslaget vil sætte skub i den omstilling og bane vejen for, at danske virksomheder fremover får ansvar for affaldsbehandlingen af den emballage, de producerer. Det kaldes udvidet producentansvar.

Det udvidede producentansvar vil give producenterne incitament til at spare på emballagen og til at designe mere genanvendelige emballager. Det skal sikre mere genbrug og genanvendelse af alt fra plastikindpakning til ketchupflasker og leverpostejsbakker.

– Virksomhederne bærer et stort ansvar for, at deres varer ikke er pakket ind i en masse unødvendig emballage. Og den emballage, som er nødvendig, skal kunne genanvendes. Danskere er den befolkning i Europa, som smider mest affald ud pr. indbygger. Vi skal undgå spild og vi skal genbruge langt mere. Her er udvidet producentansvar et vigtigt værktøj, fordi det giver producenterne incitament til at designe emballage, som kan genbruges og genanvendes frem for at ende i forbrændingen, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Dyrere at brænde emballage af
Med udvidet producentansvar bliver det dyrere for virksomhederne, når emballage fra deres produkter går op i røg på forbrændingsanlægget. Men producerer de derimod emballage, der kan genanvendes eller genbruges, vil de kunne sænke deres omkostninger – og i sidste ende vil virksomhederne kunne bruge de genanvendte materialer til nye produkter. Som det er nu, bliver kun ca. 20 procent af det danske plastikemballageaffald genanvendt. 

Erhvervslivet bakker op om, at produkter skal designes smartere, så mere kan genanvendes. Erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer skriver i en hensigtserklæring, at dansk erhvervsliv er villige og klar til at løfte opgaven med det udvidede producentansvar for emballage.

– Det bliver svært helt at afskaffe emballage, der for eksempel også har betydning for at mindske madspild. Men ved at give producenterne det økonomiske ansvar for affaldsaftrykket fra vugge til grav, vil vi i højere grad se emballage, som fra starten er tænkt til genbrug og genanvendelse. Samtidig foreslår regeringen at ensarte sorteringen af affald over hele landet, så vi får samlet affaldet ind på en måde, så det kan blive til nye ressourcer. Det en omstilling, der vil have kæmpe betydning for vores ressourceforbrug og CO2-aftryk. Det kan blive en ny start på en cirkulær økonomi, hvor der skabes nye grønne arbejdspladser hos de virksomheder, der kan omsætte vores affald til nye produkter, siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovforslaget, der 3. behandles i dag, skal blandt andet være med til at sikre EU-målet om, at halvdelen af al plastemballage skal genanvendes i 2025. 

I marts indgik Danmark desuden i en plastikpagt sammen med en række andre ambitiøse europæiske lande, virksomheder og organisationer. Her har Danmark blandt andet forpligtet sig til, at al plastikemballage og produkter, der normalt kun bruges én gang, skal designes, så de kan genbruges og genanvendes. 
 
Tal og fakta:

  • Udvidet producentansvar betyder, at virksomhederne, der markedsfører emballage, er ansvarlige for affaldsbehandlingen af emballagen, når den bliver til affald. Pant-systemet er et eksempel på et udvidet producentansvar. Her sørger drikkevareproducenterne for, at deres emballage bliver taget retur og genanvendt. 
  • Lovforslaget lægger op til, at de nærmere rammer for udvidet producentansvar for emballage fastsættes i dialog med erhvervet og kommunerne.
  • Ud over udvidet producentansvar for emballage, rummer lovforslaget en modernisering af producentansvaret for elektronik samt en ensretning af nye og eksisterende producentansvarsordninger for blandt andet elektronik, batterier og biler.

Be the first to comment on "Miljøminister: Virksomheder må sikre, at deres emballage kan genanvendes"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*