Sønderborg Kommune sætter handling bag DK2020-planen med ét klimatilpasningstiltag i Gråsten

Gråsten er særlig udsat for oversvømmelser i takt med den stigende risiko for klimaforandringer. Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har derfor besluttet, at der skal etableres en højvandsmur langs med Fiskenæsvej.

Prognoser viser, at vandstanden ved næste 100-årshændelse på grund af stormflod, stigende havvandstand og/eller øget nedbør kan stige til 2,48 meter over normal vandstand. Ved den seneste 100-årshændelse i 2017 var vandstanden 1,72 m over normalen. En stormflodshændelse med mere end 2 meters vandstandsstigning vil betyde, at Fiskenæsvej vil blive oversvømmet og adgangen hindret for 188 borgere i helårshuse og 148 ferieboliger. Oversvømmelsen og dermed skaderne kan også brede sig til Østersøen, Slotssøen og andre gader i Gråsten By.

– Når vi vælger at opstarte stormflodssikringen i Gråsten med at etablere en højvandsmur på Fiskenæsvejen, hænger det sammen med, at vi ønsker at sætte handling bag DK2020-planen og signalere, at vi tager forpligtelserne i planen alvorligt. Projektet er relativt simpelt at gennemføre og sikrer en offentlig vej, som er vigtig for adgangen til Stjerneparken og Marina Fiskenæs-området. Man kan sige, at det er en lavt hængende frugt, fordi der ikke er mange parter involverede, og fordi projektet er teknisk simpelt, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard.

Som deltager i DK2020-projektet er Sønderborg Kommune forpligtet til at arbejde på at være robust over for klimaforandringer i 2050. Muren, der skal beskytte Fiskenæsvej og dermed i første omgang hele Marina Fiskenæs-området og Stjerneparken, bliver 113 meter lang. Den bygges ca. 70 cm over terræn og forsynes med siddepladser, så man kan sidde på muren og nyde udsigten. Prisen er anslået til 950.000 kr.

DK2020 projektet forpligter også kommunen til arbejde med en ny klimatilpasningsplan, som tager udgangspunkt i opdaterede klimascenarier. Projekter hvor borgere skal bidrage økonomisk afventer den nye klimatilpasningsplan. Den forventes vedtaget i 2021.

– Jeg synes, højvandsmuren er en god begyndelse på stormflodsbeskyttelsen af Gråsten, fordi den også har værdi alle de dage, hvor der ikke er højvande. Da kan borgere og turister sætte sig på den og nyde udsigten eller tage en pause med madpakken, siger Teknik- og Miljøudvalgets næstformand, Stefan Lydal.

FAKTA
Fiskenæsvej har ikke været oversvømmet endnu. Men statistisk forventes det, at det fra omkring 2050 ville ske hvert femte år. Den samfundsøkonomiske betydning for en arbejdsdag, hvor Fiskenæsvej ikke er farbar, er p.t. vurderet til at være 360.000 kr. Muren bygges af helstøbt beton, som er meget modstandsdygtigt over for vind og vejr.

Be the first to comment on "Sønderborg Kommune sætter handling bag DK2020-planen med ét klimatilpasningstiltag i Gråsten"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*