Rævens død blev mågens frokost

Der er intet unormalt ved en trafikdræbt ræv lørdag formiddag ved Bedsted.

Rådyr, grævling, hare og ræve krydser den trafikerede hovedvej.

Beviset kan man se i form af trafikdræbte dyr.

Og det hører nu en gang med i den moderne verden.

I naturen går intet til spilde. Normalt så rydder ræv og grævling op i nattens mulm og mørke og slæber de trafikdræbte dyr ind på marken og æder dem.

Resterne tager kragerne sig af.

Her til formiddag var synet lidt anderledes.

En sulten måge var gået i gang med at æde ræven. Blodigt næb hørte med til synet.

Men det var en syg måge. Sandsynligvis inficeret med fugleinfluenza.

Den flyttede sig nemlig overhovedet ikke selv om den blev fotograferet på ca. 3 meters afstand. Normalt så smutter sunde og raske måger allerede på 50 meters afstand.

Her var eksemplet på hvordan dyreverdenen smittes med fugleinfluenza.

Den syge måge har nu spist af ræven og efterladt sit eget slim/mundspyt i ræven. Efterfølgende kommer andre fugle og æder fra samme kadaver. Og så kan de også blive smittet.

Sådan er naturen.

Mågen her overlever måske 1-2 dage og så er den død. Måske bliver den så ædt af en musvåge, der ikke går af vejen for et kadaver.