Nu skal de danske soldater deles om bilerne

Forsvaret indfører delebilsløsning som skal sikre en grønnere drift og en optimal udnyttelse af deres i alt ca. 2.000 delebiler

Forsvaret har valgt Fleet Complete som leverandør af en ny flådestyringsløsning. Ved hjælp af et nøglefrit reservationssystem vil alle Forsvarets medarbejdere fordelt ud over hele landet få nem adgang til en række delebiler.

Forsvaret har valgt Fleet Completes flådestyringsløsning til administration af deres i alt ca. 2.000 delebiler. Ved hjælp af et online reservationssystem, vil Forsvaret være i stand til at forbedre adgangen til deres delebiler for deres personale samt optimere fordelingen og brugen af disse biler.

Puljen af delebiler består af almindelige biler, minibusser og anden servicetransport, der bruges af Forsvarets personale over hele Danmark. Alle Forsvarets ansatte vil kunne foretage en reservation via et online reservationssystem. Systemet vil herefter foreslå det bedst egnede og tilgængelige køretøj, og vise hvor det holder parkeret på et online kort. Ved ankomst til bilen kan medarbejderen scanne sig ind med sit personalekort, hvilket minimerer brugen af nøgler til op- og aflåsning.

Brugen af delebiler er et effektivt middel til at reducere organisationens driftsomkostninger og sikre optimal udnyttelse af køretøjerne i flåden. Administratorerne får fuldt overblik over, hvilke køretøjer der køres hvor, hvor ofte og af hvem. Brugsrapporter leverer data om, hvorvidt køretøjer er placeret på det bedste sted i henhold til medarbejdernes behov, om deres udnyttelsesgrad og om antallet er optimalt.

Yderligere rapportering om vedligeholdelse og kørselsadfærd giver indsigt i personalets sikkerhed og adfærd på vejen. Med en mere effektiv fordeling og anvendelse af ressourcer kører flåden færre kilometer, bruger mindre brændstof og sænker CO2-udledningen, og bidrager dermed til en grønnere og mere omkostningseffektiv drift.

For mere information om Fleet Completes delebilsløsning kig ind på www.fleetcomplete.dk/delebiler/