Nu åbner Sønderborg Kommune for ansøgninger til tre grønne puljer – pengene kommer fra vedvarende energianlæg

Energi er i løbet af ganske kort tid blevet en rigtig stor faktor i samfundet. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Borgere i Sønderborg Kommune får nu mulighed for at søge tre puljer på i alt 1,99 millioner kroner. Pengene kommer fra de vedvarende energianlæg i Stevning, Lysabild og Sønderborg, og de skal bruges på almennyttige projekter.

Hvis man bor i nærheden af nye solcelleanlæg, får man mulighed for at søge penge til projekter til gavn for anlæggets naboer og lokalsamfundet. Det er projektudvikleren, der har indbetalt midlerne til den grønne pulje, og det er anlæggets størrelse, der afgør puljens størrelse.

I 2023 er der tre puljer i Sønderborg Kommune:

Stevning: 1 mio. kr.

Sønderborg: 78.000 kr.

Lysabild: 920.000 kr.

Pengene skal gå til almennyttige projekter i nærheden af nye VE-anlæg som en kompensation for de eventuelle gener, som anlæggene medfører. Det kan fx være tiltag, der afhjælper gener ved solcellerne, anlæg af et naturområde med øget biodiversitet, energiforbedringer af lokale fælles faciliteter, rekreative formål eller forbedring af bymiljøer. Puljen skal både understøtte attraktive lokalsamfund og arbejdet med at nå Sønderborg Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2029.

De grønne puljer er et resultat af VE-loven. Der oprettes en grøn pulje hver gang et vedvarende energianlæg tilsluttes elnettet. I juni godkendte Teknik-, By, og Boligudvalget retningslinjerne for de grønne puljer i Sønderborg Kommune.

Hvem kan søge?

 • Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg.
 • Borgere i kommunen i øvrigt.
 • Foreninger og selvejende institutioner, som er beliggende i nærheden af ét af de tre vedvarende energianlæg, kan søge – foreninger kan kun søge, hvis de har CVR nr. med tilknyttet Nemkonto.
 • Enkeltpersoner vil også kunne søge til almennyttige formål. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte.

Hvad kan der gives støtte til? (i prioriteret rækkefølge)

 • Projekter der afhjælper gener fra de vedvarende energianlæg.
 • Øvrige projekter til gavn for de nærmeste naboer.
 • Projekter der understøtter lokalsamfundet i øvrigt.
 • Projekter der fremmer DK2020 Sønderborg eller Masterplan2029.

Hvordan søger man?

 • Puljerne kan søges via www.sonderborgkommune.dk/klimaportal – klik på ”Solceller og vindmøller” – her kan man også læse retningslinjerne for grøn pulje under ”Søg penge”.
 • Der åbnes for ansøgninger den 1. september, sidste frist for ansøgninger er den 27. oktober 2023.
 • Teknik- By- og Boligudvalget uddeler de grønne puljer efter indstilling fra forvaltningen.

Kilde: Sønderborg Kommune