Nationalmuseet køber syv sjældne mønter fra Sønderjylland

Pressefoto - Nationalmuseet

Med penge fra støtteforening har Nationalmuseet anvendt en forkøbsret til at erhverve syv yderst sjældne mønter fra Lars Emil Bruuns møntsamling, inden denne sælges på auktion.

Nationalmuseet har netop modtaget en meget fornem gave.

Museet har udnyttet en forkøbsret til at erhverve syv unikke mønter fra smørgrossisten Lars Emil Bruuns møntsamling, inden denne sælges på auktion.

Det er sket med generøs støtte fra Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner, der blev stiftet i 1945 med netop det formål; at træde økonomisk til, når Bruuns samling blev frigivet til salg. Mønternes samlede pris på 7,7 millioner kroner er således doneret af Selskabet til Nationalmuseet.

Der er tale om seks guldmønter og en sølvmønt, alle præget i 15-1600-tallets dansk-norske monarki. To af mønterne er således præget i Christiania, nutidens Oslo.

To af guldmønterne er præget i Haderslev for den endnu umyndige Christian 4 af hans mor, Sophie af Mecklenburg. De har sandsynligvis været anvendt som skuemønter med politisk indhold. I hvert fald førte møntmotivernes indhold til sammenstød mellem rigsrådet og enkedronningen. Begge mønter har monteringsspor, formentlig fra øskener, så de kunne bæres som smykker eller medaljoner.

Alle syv mønter er unikke på hver sin måde og meget velholdte. Vi har nøje udvalgt dem, så de på bedste vis supplerer den møntsamling, vi har på Nationalmuseet. Mønterne kommer fra ældre samlinger, men vi kan kun følge deres præcise købs- og salgshistorik tilbage til 1800-tallet,” siger Helle Horsnæs, seniorforsker og ansvarlig for den Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet.

Alle guldmønter er unikke i den forstand, at der kun findes et eksemplar af netop denne type. Det vil sige, der kan være mønter med samme værdi og år, men præget af andre stempelsæt. Eller mønter der er præget med samme stempelsæt, men i andre værdier.

Sølvmønten – den tredobbelte norske speciedaler i sølv – blev tidligere anset for at være unik, men i i 1970’erne blev endnu et eksemplar handlet og er i dag i privat samling.

Forkøbsret til udvalgte mønter

Bruuns møntsamling har i 100 år tjent som reserve for den Kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, såfremt denne skulle gå tabt i brand eller ved tyveri. Da dette ikke er sket, sættes samlingen nu til salg på auktion, jævnfør Bruuns testamente.

Bruuns møntsamling består reelt af flere samlinger, og Nationalmuseet har forkøbsret til en række nærmere beskrevne mønter fra en af disse samlinger – den, som Lars Emil Bruun købte i 1922, et år før sin død, af den danske greve Preben Bille-Brahe, og som i datiden blev beskrevet som ”den betydeligste Samling af danske og norske Mønter”.

Ifølge købskontrakten forpligtede Bruun sig til at give Den kgl. Mønt- og Medaillesamling forkøbsret til typer af mønter fra Bille-Brahe samlingen, som ikke i forvejen fandtes i Nationalmuseet. Det er altså syv mønter herfra, som Nationalmuseet har erhvervet.

Der er foreløbigt ingen planer om at udstille de nyerhvervede mønter.

Nationalmuseets møntsamling

Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet er landets førende samling af betalingsmidler, medaljer og andre genstande relateret til betalingsmidler fra hele verden. Samlingen blev oprettet, da det i 1780 blev besluttet at overføre Det kongelige Kunstkammers samling af mønter og medaljer til nyindrettede lokaler på Rosenborg Slot. Ved Grundlovens indførelse i 1849 blev samlingen offentlig ejendom, og i 1867 blev den overflyttet til Prinsens Palais, hvor den blev en del af Nationalmuseet i 1892.

Samlingen indeholder i dag over 700.000 genstande, hvoraf næsten 300.000 er danske mønter og medaljer.

Kilde: Nationalmuseet