Lystfiskerne må fange 65 laks i Vidåen i år

Laksepremiere i Vidåen 2022Laksepremieren 2022 startede med et brag af en laks 13,7 kilo - 109 cm - Gert Lassen fra Møgeltønder overlistede laksen i Vidåen med en Mepps-spinner. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Laksekvoterne for 2024 er fastlagt, og Vidåen må lystfiskerne fange 65 laks i år. Heraf 30 stk. under 73 cm og 30 stk. over 73 cm samt 5 stk. i det øvrige laksdevand i Vidåsystemet.

Det er faktisk en reducerin g i antallet af laks idet lystfiskerne sidste år (2023) måtte fange 75 laks i Vidåen.

Derudover så gældet det fortsat: Max. 1 laks pr. lystfisker. Derefter gælder det havørrederne hvor der IKKE er kvoter.

Laksesæsonen starter tirsdag den 16. april 2024.

Se mere om lystfiskeri i Vidåen her. Sportsfiskerforeningen Vidå

Reglerne:

  • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 60 stk. laks delt i 2 grupper: 30 stk. på 73 cm eller derunder og 30 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (primært laksevand A).
  • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte områder i Vidå vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: https://www.vidaa.dk.
  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kilde: Fiskepleje