Indvielse af nyt biogasanlæg i Kliplev markerer et stort skridt frem for grøn biogasproduktion og klimaindsats i landbruget

Evida har netop tilsluttet biogasanlæg nummer 53 til det danske gassystem. Anlægget, som ligger tæt ved motorvejsafkørsel 73 Kliplev, skal levere biogas ud i det sønderjyske gasnet til gavn for gasforbrugerne og den grønne omstilling. Pressefoto - SBS EvidaArkivfoto - Evida har netop tilsluttet biogasanlæg nummer 53 til det danske gassystem. Anlægget, som ligger tæt ved motorvejsafkørsel 73 Kliplev, skal levere biogas ud i det sønderjyske gasnet til gavn for gasforbrugerne og den grønne omstilling. Pressefoto - SBS Evida

Sustainable Bio Solutions i Kliplev har forleden indviet sit nye biogasanlæg, der styrker klimaindsatsen i landbruget og bidrager massivt til både forsyningssikkerhed og grøn omstilling af energiproduktionen.

Med en samlet reduktion i udledningen af klimagasser på omkring 80.000 tons CO2e om året er det nye biogasanlæg i Kliplev med til kraftigt at reducere den danske udledning af klimagasser. Biogasanlægget bidrager massivt til at reducere udledningen af drivhusgasser i landbruget, og samtidig leverer anlægget store mængder grøn biogas, der erstatter fossil energi i industrien, energisektoren og den tunge transport.

– Indvielsen af ét af verdens største biogasanlæg markerer en vigtig milepæl i den danske og globale omstilling til en mere bæredygtig energisektor og bæredygtig økonomi. Det er vi glade for og stolte af at bidrage til som ejere af et så væsentligt infrastrukturaktiv, siger bestyrelsesleder i Sustainable Bio Solutions, Stine Birk.

– Vi er både glade og stolte over, at vi kan fejre indvielsen af et biogasanlæg, der bidrager markant til den grønne omstilling på en række områder, hvor klimaudfordringerne er særligt store, eksempelvis i landbruget og den tunge transport, siger administrerende direktør Lars Byberg fra Sustainable Bio Solutions.

Biogasanlægget behandler store mængder husdyrgødning, affald og restprodukter, som bliver omdannet til grøn biogas og gødning. I den cirkulære proces reducerer biogasanlægget udledningen af klimagassen metan fra næsten en halv million tons gylle.

– Dermed bidrager vi til en markant reduktion i udledningen af klimagasser, fastslår Lars Byberg.

Han takker samtidig for et godt samarbejde med Aabenraa Kommune, SBS Kliplev Leverandørforening, Bjerndrup Udviklingsråd, Kliplev Lokalråd samt leverandøren af biogasanlægget, Bigadan.

Forsyningssikkerhed og grøn omstilling
Den høje danske biogasproduktion dækker aktuelt cirka 40 procent af det danske gasforbrug.

– De seneste års stigning i biogasproduktionen har enorm betydning for både forsyningssikkerheden og den grønne omstilling af både energiforsyningen og landbruget. Med det nye biogasanlæg i Kliplev tages der endnu et stort skridt fremad, både for Sønderjylland og for Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsordfører Henrik Frandsen, der er lokalt folketingsmedlem for Moderaterne.

Stor betydning for landbruget
Udviklingen i biogasproduktionen betyder samtidig, at cirka 35 procent af den danske husdyrgødning i år bliver afgasset i biogasanlæg, hvorved metanudledningen reduceres. Biogasanlæggene reducerer samlet set udledningen af klimagasser i landbruget svarende til cirka 300.000 tons CO2, oplyser brancheforeningen Biogas Danmark.

– Dermed har biogasanlæggenes allerede rigtig stor betydning i landbruget, der ellers bliver betragtet som et af de områder, hvor det er en stor udfordring at øge klimaindsatsen, konstaterer Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Kilde: Sustainable Bio Solutions i Kliplev