I Assens har de ingen problemer med at holde varmen – tværtimod – de skal ikke betale for varmen resten af året

I denne tid kan man spørge sig selv om vi vågner op i morgen, og så er alt ved det gamle igen og vi kan alle betale vores regninger og har stadig lidt tilbage i pungen.

Desværre et det ikke tilfældet.

Men at det kan gå den anden vej, viser en melding fra Assens Fjernvarme.

Det lyder næsten som et eventyr.

Ingen varmeopkrævning den 1. oktober

Kære Fjernvarmekunde,

Som de fleste nok har bemærket, er energipriserne på himmelflugt, men heldigvis gælder det ikke for
fjernvarmen i Assens – og det kommer jer forbrugere til gode. Hos Assens Fjernvarme har vi igennem mange år investeret i en række grønne løsninger såsom biomassefyret kraftvarmeværk, varmepumpe, vindmølle og solceller. Det giver os stor fleksibilitet, når varmen skal produceres. I forbindelse med varmeproduktionen bliver der også produceret grøn el, som vi sælger til elnettet, når priserne er høje. Modsat bruger vi også el i varmeproduktionen, som vi køber på elnettet, når priserne er lave.

I og med at vi i varmeproduktionen ikke altid bruger alt strømmen selv, kan vi sælge den overskydende del på elmarkedet.

– På grund af de høje elpriser lige nu tjener vi gode penge på den del. Det betyder, at vi allerede nu har fået dækket vores omkostninger for i år, fortæller formand for Assens Fjernvarme, Søren Edlefsen.

For forbrugerne betyder det, at fjernvarmeprisen i 2022 bliver en del lavere end budgetteret.


Helt konkret betyder det for dig:

Årets sidste rate skal normalt betales 1. oktober, men i år dækker salget af varme og el allerede nu
omkostningerne til varmeproduktionen. Derfor har bestyrelsen i Assens Fjernvarme besluttet, at opkrævningen af raten den 1. oktober bortfalder. Du vil således ikke modtage en opkrævning nu og skal først betale næste rate den 1. februar 2023. Vi ved, at mange har brug for ekstra penge lige nu, hvor inflationen betyder, at mange madvarer er dyrere end normalt – og det samme er elregningen. I en tid, hvor vi alle er meget opmærksomme på vores privatøkonomi, mener vi, det er vores pligt at være forudseende og melde ud i god tid, når vi allerede nu kan se, at prisen for 2022 kan sættes ned, siger Søren Edlefsen.

Varmeprisen i 2023


Det forventes, at Assens Fjernvarme også til næste år vil have nogle af landets laveste varmepriser. Vi
melder prisen for 2023 ud, når vi har budgettet for 2023 på plads. Baggrunden for vores lave pris er, at fjernvarmen bliver drevet efter Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv- princip.

Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere, så din varmepris afspejler de faktiske udgifter.

Kilde: Assens Fjernvarme