Høj vækst i antal ældre skaber massivt behov for plejehjemspladser i Sønderjylland

En ny befolkningsprognose viser, at der vil være 100.000 flere 80+-årige i 2030, og det kan give behov for 9.500 flere plejehjemspladser. Det er tre gange mere end det mål, som partierne har fastsat i ældrereformen. Pensionsbranche vil gerne bygge de manglende pladser.

I 2030 vil der ifølge en ny prognose fra Danmarks Statistik være mere end 100.000 flere ældre på 80 år og derover end i dag. Antallet af 80+-årige i 2030 er på bare et år opjusteret med næsten 3.000 personer.

 – Inden for en meget kort årrække vil vi have mere end 100.000 flere ældre på 80 år eller derover. Det stiller store krav til behovet for ældrepleje og plejeboliger, siger direktør Jan V. Hansen, fra brancheforeningen Forsikring & Pension.

Det er nemlig særligt personer på 80 år eller ældre, der bor i en ældrebolig eller får brug for en plejehjemsplads. Det er omkring 10 pct. af de 80+-årige, som bor enten på plejehjem eller i ældrebolig. Hvis den andel er den samme i 2030, er der behov for 9.500 flere ældreboliger, end der findes i dag.

 – Om bare seks år vil der temmelig sikkert blive behov for omkring 9.500 flere ældreboliger. Det kræver, at kapaciteten udvides, og vi får bygget mange flere boliger de kommende år. Regeringens ældrereform lægger op til, at der skal komme 3.000 flere fri- og lokalplejeboliger inden 2030. Pensionssektoren kan bidrage med at udvide antallet, fordi branchen har ekspertise i at bygge, drifte og vedligeholde ejendomme, siger Jan V. Hansen.

Syddanmark

Behovet for flere ældreboliger og plejehjem er gældende for hele landet. Befolkningsfremskrivningen indikerer, at det største behov i Sønderjylland er i Esbjerg, efterfulgt af Vejle og Kolding.

 – Det er en stor opgave for kommunerne at sikre tilstrækkeligt med boliger til de ældre, som får behov for hjælp og pleje. Men pensionsselskaberne kan løfte en del af opgaven ved at opføre såkaldte friplejehjem, som de i forvejen gør i en række kommuner, siger Jan V. Hansen.

Statistikken fra regionen

Antal 80+-årige i 2024 og 2030 fordelt på kommuner ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.

                             2024                  2030                  Vækst i 80+årige        Nødvendig vækst i antal plejeboliger

Billund                      1.602                 2.097                    495                        45

Esbjerg                     6.502                 8.689                 2.187                    198

Fanø                             262                     444                     182                    16

Fredericia               3.101                 4.116                 1.015                       92

Haderslev               3.674                 4.551                    877                        79

Kolding                     4.901                 6.482                 1.581                    143

Sønderborg            5.669                 6.739                 1.070                       97

Tønder                       2.522                 3.266                    744                        67

Varde                         3.236                 3.989                    753                        68

Vejen                         2.638                 3.170                    532                        48

Vejle                          6.191                 8.289                 2.098                    190

Aabenraa                3.828                 4.983                 1.155                    105

I alt                          44.126              56.815              12.689                 1.149

Kilde: Forsikring & Pension