Havneudvikling i Sønderborg: Køb af ejendom baner vejen for at udvikle Sundgade

Sønderborg Kommune har købt bygningen på Sundgade 11 af Erik Brag. Det skaber sammenhæng i mulighederne for at udvikle området – et arbejde, som kommunen allerede i samarbejde med borgerne er i gang med.

Sønderborgs profil ud mod Alssund har over de seneste 10-15 år ændret sig markant med etableringen af Alsion, Sdr. Havnegades forvandling og Byens Havn med bl.a. Multikulturhuset og Alsik. Udviklingen er hidtil gået uden om Sundgade, men nu venter også nye tider her. I forbindelse med bystrategien for Sønderborg har kommunen nemlig valgt at udvikle Sundgade-området.

– Sønderborg By har med sin enestående beliggenhed på begge sider af Alssund en helt unik muligheder for at skabe attraktive tilbud tæt på vandet – boliger, hoteller, kontorer, restauranter, rekreative områder osv. De muligheder skal vi vide at gribe til glæde for både borgerne og de mange turister, som vi satser på som en voksende beskæftigelsesområde. Med Alsion og Byens Havn er der allerede skabt store, positive forandringer, og det glæder mig, at vi nu med købet af Sundgade 11 for alvor kan gå i gang med udviklingsplanerne for arealet langs Sundgade, siger borgmester Erik Lauritzen.

Byudviklingsprojektet for Sundgade er sat i gang i regi af Udvalget for Teknik og Miljø. Via Story Map på www.sonderborgkommune.dk er borgerne inviteret til at komme med ideer og forslag frem til 9. september.

– Jeg har fået at vide, at rigtig mange har indsendt spændende, kreative ideer og forslag. Vi har ikke lagt os fast på noget som helst, så vi vil helt åbent lade os inspirere og beder i en arkitektkonkurrence senere i år om, at der bliver arbejdet videre med borgernes ideer. Det er meget spændende, og med overtagelsen af Sundgade 11 er der nu ikke nogen fysiske hindringer for, at vi udfolder os på hele området, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Ejendommen og byggeretten på Sundgade 11 koster Sønderborg Kommune knapt 1,3 mio. kr. inklusive nedrivning af bygningen og tinglysning mv.

Be the first to comment on "Havneudvikling i Sønderborg: Køb af ejendom baner vejen for at udvikle Sundgade"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*