Haderslev: Kommune og Erhvervsråd: Hjælpepakke til det lokale erhvervsliv med nye initiativer er klar

Den anden hjælpepakke til det lokale erhvervsliv, som Haderslev byråd vedtog for nylig, er nu klar til at blive gennemført i form af en vifte af tiltag og initiativer i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd.

I første omgang rulles initiativer ud for kr. 600.000,- med særlig fokus på turisterhvervet, restauranter og selvstændige butiksdrivende samt iværksættere.

-Jeg er glad for, at vi så hurtigt og effektivt kan udmønte for i første omgang i alt kr. 600.000, som over en bred kam skal hjælpe og støtte vores erhvervsliv, siger borgmester H.P. Geil.

-Vi nedsatte en task force, og den har hurtigt leveret på opgaven, så vi nu kan gå i gang, siger H.P. Geil i en pressemeddelelse.

-Jeg vil gerne fremhæve, at iværksættere nu med denne pakke også får mulighed for at blive leverandør til Haderslev Kommune ved hjælp af en ny model, der skal gøre det nemmere for denne målgruppe, siger H.P. Geil.

-Vi har haft et glimrende samarbejde i den nedsatte task force, som har ført til nogle rigtig fine resultater bl.a. på baggrund af input fra os. Nu glæder vi os til at føre dem ud i livet til gavn for vores lokale erhvervsliv, siger formanden for Haderslev Erhvervsråd, Johan Schmidt.

Initiativerne omhandler:

100.000 TIL ”GANG I BYERNE IGEN” PÅ GOD CORONA-VIS, SAMMEN MED DE FRIVILLIGE

Vi brænder for at mødes igen og finde måder at gøre det lokalt og på god Corona-vis. Med denne aktivitet involveres de frivillige bag fx Kløften, Høtte, Pinsmærken, Årø Kuller og Vedsted Sø Festival. Målet er at skabe lokale gang-i-den-igen aktiviteter, så snart der åbnes for lidt større forsamlinger. Pengene skal yngle, skabe lokal omsætning og forstærke sammenholdet og loyaliteten.

100.000 TIL BUTIKKER OG ANDRE SMÅ AKTØRER SKAL ONLINE MED WEBHANDEL:

Hjælp til de private butikker og andre små aktører med at komme online. Mange er ikke klar i dag, men tænk hvis Corona bryder ud igen til efteråret før julehandlen. Derfor skal butikkerne online nu, og det skal være meget konkret og håndholdt!

75.000 TIL UDVIKLING OG ETABLERING AF EN FÆLLES HADERSLEVSHOP.DK

Som en overbygning på de lokale aktørers egne webshops, udvikles en fælles portal med navnet Haderslevshop.dk, som henvender sig til – og markedsføres overfor de mange, der både ønsker at handle lokalt og online.

125.000 TIL MANGE SMÅ FORTÆLLINGER, DER GØR OS STØRRE:

Konkret hjælp til de mange små virksomheder rundt i kommunen med salget efter Corona. Lokale kreative bureauer drager rundt i kommunen med helt konkrete marketingpakker, som virksomhederne kan få finansieret 50 % fra puljen.

100.000 TIL AT GIVE IVÆRKSÆTTERE EN CHANCE SOM KOMMUNAL LEVERANDØR

I samarbejde med indkøbsafdelingen er der lavet en model for, hvordan iværksættere og andre små virksomheder kan få en chance som leverandør til kommunen med mulighed for pilotprojekter og den effekt, som en god reference kan give en lille virksomhed.

100.000 TIL EKSTRA KOMMUNIKATION FOR HADERSLEVHANDLER.NU OG TURISMEKAMPAGNE:

Vi forbedrer og forstærker de to kampagner, der allerede er sat i gang.