Green Power Denmark er Danmarks nye grønne erhvervsorganisation

Energi er i løbet af ganske kort tid blevet en rigtig stor faktor i samfundet. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft er blevet til Green Power Denmark. Den nye organisation repræsenterer langt hovedparten af dansk elproduktion og arbejder for grøn omstilling gennem elektrificering – til glæde for danskerne, klimaet og de virksomheder, der leverer løsningerne.

Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft har fusioneret til en ny grøn erhvervsorganisation: Green Power Denmark.

Green Power Denmark samler hele den grønne omstillings værdikæde, og favner medlemmer bl.a. indenfor produktion af energiteknologi i vindmølleindustrien samt de mange VE-projektudviklere, ejere af energiproduktion og selskaberne, der handler med og transporterer grøn strøm. Den nye organisation bliver dermed repræsentant for den samlede grønne elektrificeringssektor.

– Det er en stor dag i dansk energi- og erhvervshistorie. Vi etablerer Green Power Denmark nu, hvor behovet for grøn omstilling er mere akut end nogensinde. Det står i dag klart for alle, at der er brug for en accelereret elektrificering af det danske samfund, for at drive alle dele af samfundet med grøn strøm og sikre Danmark og EU’s energiuafhængighed. Dette vigtige arbejde stiller den nye grønne erhvervsorganisation sig i spidsen for sammen med medlemmerne, siger Jesper Hjulmand, der er nyvalgt formand for Green Power Denmark.

Som formand for Wind Denmark gennem 7 år glæder Mads-Ole Astrupgaard sig også over fusionen.

– Det er meget glædeligt at alle tre foreningers medlemmer har bakket op om fusionen. Nu samler vi hele værdikæden fra underleverandørerne til energiindustrien, over udviklerne af vind- og solenergi til dem, der faktisk sørger for, at elektriciteten bliver sendt ud til husstandene, virksomhederne og elbilerne. Alle medlemmer og aktører i den danske energisektor vil med Green Power Denmark forhåbentlig stå stærkere og bedre rustet til at overkomme de udfordringer, den grønne omstilling giver og bedre rustet til at tage de muligheder, som den byder, siger Mads-Ole Astrupgaard.

Mens Dansk Energi og Wind Denmark i årtier har været del af energisektoren herhjemme, er Dansk Solkraft etableret i 2021. Fusionen glæder Anders Dolmer, der indtil i dag var formand for Dansk Solkraft.

– Den grønne omstilling skal prioriteres endnu højere og accelereres gennem elektrificering. Alt det, der kan elektrificeres, skal elektrificeres direkte eller indirekte, og det mål for Danmark er vi tættere på med realiseringen af Green Power Denmark, fordi en samlet stærk energisektor bedre kan omsætte ord til handling. Danmark skal være CO2-neutral og fossilfri før resten af verden. Det kræver at grøn energi, grøn teknologi og grøn infrastruktur sættes først, og det er vi klar til at gøre i Green Power Denmark, siger Anders Dolmer.

Mads-Ole Astrupgaard og Anders Dolmer indtræder begge i bestyrelsen for den nye forening.

Om Green Power Denmark

Green Power Denmark er etableret den 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Green Power Denmark arbejder for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark ønsker at samle alle med interesse i en hastig grøn omstilling og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi. Green Power Denmarks mål er at gå forrest og tage ansvar for, at den grønne omstilling lykkes til gavn for alle. Green Power Denmark har for nuværende to kontorer i København og kontor i Aarhus og Bruxelles. I alt er der ca. 125 fuldtidsansatte.

FAKTA

  • Formand: Jesper Hjulmand, adm. direktør, Andel
  • Næstformand: Morten Dyrholm, Group SVP, MarCom, Sustainability & Public Affairs, Vestas
  • Bestyrelsen: 35 personer
  • Antal medlemmer: ca. 1.500 medlemmer samt ca. 800 lavsmedlemmer og ca. 200 associerede medlemmer
  • Hjemmeside: greenpowerdenmark.dk