Flere end tusind ulve syd for grænsen – omkring 100 ulve dræbes i trafikken hvert år

Aktuelle tal og data om ulve: 184 ulveflokke bekræftet på landsplan i Tyskland 10. oktober 2023 kl. 13.22

I overvågningsåret 2022/2023 var der 184 ulveflokke i Tyskland. Det fremgår af undersøgelser foretaget af forbundsstaterne, som har vurderet titusindvis af rapporter og beviser til dette formål. De officielt bekræftede tyske ulve-numre offentliggøres af Forbundsstyrelsen for Naturbeskyttelse (BfN) og Federal Documentation and Advisory Center on Wolf (DBBW) i koordination med staterne. Som tidligere år er ulvebestanden koncentreret i området Sachsen i nordvestlig retning via Brandenburg, Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern til Niedersachsen. Ulveområder er også blevet identificeret i Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Slesvig-Holsten og Thüringen. De fleste ulveflokke levede i Brandenburg (52) i ulveåret 2022/2023 (1. maj 2022 til 30. april 2023), efterfulgt af Niedersachsen (39) og Sachsen (38). Ud over de 184 flokke er der bekræftet yderligere 47 par ulve og 22 stillesiddende individuelle ulve for overvågningsåret 2022/2023. I det foregående overvågningsår 2021/2022 blev der påvist 162 flokke, 58 par og 25 individuelle ulve (opdateret pr. 5. oktober 2023).

I de seneste to overvågningsår har data fra forbundsstaternes ulveovervågning vist en mindre stigning i antallet af territorier end i de foregående overvågningsår. En oversigt over udviklingen af ​​områderne siden 2000 kan findes på DBBW’s hjemmeside. De voksne, reproduktive individer i ulve-territorierne er særligt vigtige for den langsigtede bevarelse af ulve i Tyskland. Derfor koncentrerer forbundsstaterne sig som en del af deres ulveovervågning om at undersøge antallet af ulvefamilier (flokke) og ulvepar. Yderligere oplysninger kan også registreres, herunder data om de personer, der er opdaget i områderne. I løbet af overvågningsåret er der i alt påvist 1.339 ulveindivider i de bekræftede ulve-revirer: 439 voksne ulve, 83 åringer (ulve i 2. leveår) og 634 hvalpe (ulve i 1. leveår). Det var ikke muligt klart at afgøre, om 126 individer var voksne eller årige; Hos 9 individer var det ikke sikkert, om de var etårige eller hvalpe. Alderen på yderligere 48 ulve kunne ikke bestemmes.

Der er ikke tale om estimater eller fremskrivninger, men derimod er informationen baseret på robuste datasæt kontrolleret af eksperter i henhold til ensartede standarder. Antallet af døde ulve fundet i overvågningsåret 2022/2023 var 159 dyr (148 døde ulve fundet i overvågningsåret 2021/2022), hvoraf 125 døde på grund af trafikulykker. Dødsårsagen for 15 ulve var af naturlig oprindelse, 11 ulve blev dræbt ulovligt, dødsårsagen for 4 ulve kunne ikke fastslås, 2 ulve blev taget som led i forvaltningsforanstaltninger og 2 ulve efterforskes stadig for årsagen til død.

Dokumentation og rådgivningscenter omkring ulve – Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf – DBBW

Det tyske Dokumentation og rådgivningscenter omkring ulve (DBBW) blev oprettet efter anmodning fra de føderale statslige miljøministre som en del af et treårigt R&D-projekt af Federal Agency for Nature Conservation. Baggrunden er den dynamiske udvikling af ulvebestanden. Det gør det i stigende grad nødvendigt løbende at have nationalt udarbejdede data om forekomstområdet og bestandsudviklingen tilgængelige og at rådgive naturbeskyttelsesmyndighederne om konkrete spørgsmål – såsom hvordan man håndterer iøjnefaldende ulve. Projektgruppen startede arbejdet i februar 2016 og afsluttede projektet med succes i august 2019. Efter den positive evaluering og på udtrykkelig anmodning fra forbundsstaterne tillod den føderale regering DBBW at fortsætte. “Operation of DBBW”-projektet startede i september 2019 og forventes at løbe frem til sommeren 2025.

Kilde: DBBW