– Advarsel mod fakturaer fra VRE-registeret i Hamborg

Advarslen omkring fakturaer fra VRE, Spaldingstr. 218 i Hamburg går på virksomheden udsender fakturaer i form af såkaldte “opdateringer” i deres register. Man skal blot underskrive og returnere. Og så har man sagt ja til en faktura på 819,- Euro = kr. 6.150,-
Og så er man optaget i et register, der ikke har nogen værdi.

Der er flere, der advarer mod VRE Hamburg – prøv at Google navnet.

Det er overvejende virksomheder, der modtager rettelsesfakturaen, men også private er i deres søgelys.