TØNDER: Vandløbskonference mundede ud i skrivelse til Folketinget

Torsdag blev der holdt vandløbskonference i Tønder, hvor temaet var den øgede mængde nedbør og de udfordringer, det medfører. Initiativtagere til konferencen var formændene for teknik-, plan og miljøudvalgene i Tønder, Aabenraa og Haderslev kommuner, og udover politikere deltog interesseorganisationer fra såvel natur- og miljøorganisationer samt landbruget.

Konferencen mundede ud i, at man blev enige om en resolution, som bliver sendt til Folketingets medlemmer, hvor man gør opmærksom på, der er brug for fælles løsninger.

“Vi er nødt til at finde helhedsorienterede løsninger sammen. Løsninger der går på tværs af kommunegrænser, erhverv, klima- og miljøinteresser til fælles gavn for alle”, hedder det i resolutionen.

Man gør også opmærksom på, at man ønsker, at det skal være mindre bureaukratisk at iværksætte foranstaltninger, der giver bedre og mere effektiv bortledning og midlertidig opbevaring af de store mængder regn.

“Det er en kendsgerning, at vi står overfor en fælles udfordring. Den øgede nedbørsmængde, som vi i særdeleshed har oplevet i Danmark i 2019/2020, har store skadesvirkninger på erhverv, herunder landbrug og private boligejere. Den øgede vandstand kombineret med vandløbenes manglende evne til at føre de store vandmængder bort harmonerer slet ikke længere. Kommunerne gør, hvad der er muligt inden for lovgivningen og regulativernes rammer. Det er dog ikke tilstrækkeligt.

Vi er nødt til at finde helhedsorienterede løsninger sammen. Løsninger der går på tværs af kommunegrænser, erhverv, klima- og miljøinteresser til fælles gavn for alle“, hedder det videre i resolutionen.

På vandløbskonferencen var der bred enighed om, at der er brug for en ændring af lovgivningen, så der bliver bedre rammer for at afvande arealer i områder, der er præget af vandløb med begrænset fald. Derfor opfordrer deltagerne på konferencen til, at regering og Folketinget i samarbejde med KL tager initiativ til at ændre lovgivningen.

“Som loven og ikke mindst finansieringsmulighederne er i dag, er det ikke muligt for f.eks. kommuner, landbrug og naturorganisationer i fællesskab at lave helt nye løsninger, hvor der tages hensyn til både naturen og landbrugserhvervet. Men de tekniske løsninger er der”, hedder det i resolutionen.

Bo Jessen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune siger, at det var en rigtig god konferencedag med god stemning på tværs af politikere, interesseorganisationer og forvaltning.

– Jeg oplevede, at deltagerne var rigtig godt tilfredse med de oplæg, der var på dagen. Og jeg er rigtig glad for, at der var en fælles forståelse for, at det er helhedsløsninger der skal til, siger udvalgsformanden.

På konferencen var der oplægsholdere fra blandt andet KV Miljøformidling ved Aarhus Universitet, Seges, Orbicon og flere interesseorganisationer, der præsenterede såvel landbrugets organisationer samt natur- og miljøorganisationer. Emnerne var blandt andet helhedsplanlægning for vandløb i Sønderjylland, grødeskæring, ændret arealanvendelse og afstrømning nu og i fremtiden.

Deltagere på konferencen var udover politikere fra Tønder, Aaabenraa og Haderslev kommuner interesseorganisationer fra såvel natur- og miljøorganisationer samt landbruget.

Om sydnyt.dk

Sydnyt.dk er en nyheds og informationsplatform. Nyheder fra fortrinsvis Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt ind- og udland offentliggøres. Nyhedssitet er til mobiltelefon/smartphone.

Redaktør er Erik Egvad Petersen. Har du/i informationer, der kunne være interessante for læserne, så har du mulighed for at kontakte redaktionen på tlf. (+45) 21242696 – ep@sydnyt.dk

Be the first to comment on "TØNDER: Vandløbskonference mundede ud i skrivelse til Folketinget"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*