Tønder Kommunes budget for 2024 er på plads – samlet kommunalbestyrelse står bag budgettet

Tønder kommune

En samlet kommunalbestyrelse er blevet enig om Tønder Kommunes budget for 2024. Budgettet har fokus på en bred række områder som fastholdelse og udvikling af kernevelfærden, fysisk og mental sundhed, turisme og bosætning – blot for at nævne nogle af indsatsområderne i den nye aftale.

Efter to dages budgetseminar er en samlet kommunalbestyrelse nået til enighed om, hvordan næste års budget for Tønder Kommune skal se ud.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2024 er en stram aftale, som er blevet til i en tid, hvor den kommunale økonomi generelt er udhulet af en ekstraordinær inflation på 1,9 mia. kroner. Derfor er råderummet for de 98 kommuner også begrænset i 2024.

Men med udgangspunkt i en økonomisk sund og velkonsolideret kommune viser Kommunalbestyrelsen med aftalen for 2024 økonomisk opbakning og prioritering til at understøtte Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan for 2022-2025.

Der er således fundet plads i budgettet til både nye velfærdsinitiativer samt den videre udvikling af en række projekter, der skal styrke og understøtte Tønder Kommune i forhold til blandt andet kernevelfærden og kvalitetsudvikling, bosætning samt erhverv og turisme.

Med Økonomiaftalen for 2024 har det givet Kommunalbestyrelsen plads til at løfte velfærden i Tønder Kommune især med fokus på sundhedsfremme, mental sundhed til børn og unge, unge i job og uddannelse samt rekruttering af fremtidens arbejdskraft samt et godt arbejdsmiljø for nuværende medarbejdere.

Budgetaftalen for 2024 understreger igen, at der er styr på økonomien i Tønder Kommune. Det betyder også, at den stramme prioritering af indsatserne giver Kommunalbestyrelsen et økonomisk råderum, som i den nye budgetaftale er investeret i vækst -og udviklingsprojekter fordelt over hele kommunen.

”Jeg er meget glad for og tilfreds med, at vi i Kommunalbestyrelsen gennem hele processen har vist vilje og evne til at samarbejde omkring et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Tønder Kommune”, siger borgmester Jørgen Popp Petersen.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2024-2027 nye velfærdsinitiativer for i alt 54 millioner kroner og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for 418 millioner kroner over den fireårige budgetperiode.

Det skal understreges, at der ved aftalens indgåelse er flere forhold, der endnu ikke er afklaret. Det drejer sig blandt andet om kommunernes samlede overholdelse af rammerne til service, anlæg og skat. En væsentlig del af Tønder Kommunes bloktilskud er således betinget af, at aftalen overholdes.

Forhandlingsgruppen mødes, når Finansloven for 2024 foreligger og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen.

Se aftalen om budgettet 2024 og økonomioversigten her:

Aftale om Budget 2024pdf.pdf
Budget 2024 – Økonomioversigt.pdf

Kilde: Tønder Kommune