TØNDER KOMMUNE: Nye fangstmuligheder skal styrke østersfiskeriet

Det nuværende forslag til bekendtgørelse for østersfiskeri er utidssvarende, og bør erstattes af muligheden for at en mere effektiv måde at høste de eftertragtede skaldyr. Det mener Tønders borgmester Henrik Frandsen, der på et møde på Christiansborg torsdag blev bakket op af flere folketingspolitikere. En ændring af bekendtgørelsen kan dermed være rykket et skridt nærmere.

Reglerne for østersfiskeri i dag er, at al fangst af østers skal foregå ved håndkraft og må ikke foregå fra motorbåd. Det er en metode der er langsom og utidssvarende, og som samtidig ikke er hensigtsmæssig i forhold til arbejdsmiljøet, når der skal bæres rundt på net med op til 30 kilo østers.

Det mener østersfiskerne på Rømø, og det er Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen helt enig med dem i. Derfor tog borgmesteren torsdag til møde på Christiansborg, hvor han drøftede en ændring af reglerne med en række politikere, heriblandt fiskeri- og fødevareordførere for Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

På mødet foreslog borgmesteren en regelændring, som vil betyde en mekanisering af østersfiskeriet, så det fx bliver muligt at fiske fra motorbåd og med større net. Et forslag som på mødet blev positivt modtaget af flere af Christiansborgpolitikerne.

“Det er jeg rigtig glad for, og det håber jeg kan blive første skridt mod en regelændring. Vi behøver bare kigge på Frankrig og Tyskland, hvor man længe har arbejdet med en mere effektiv måde at høste østers på. Og huske, at der er rigtig, rigtig mange østers derude, og at den type vi har i vores farvande er en invasiv art. Så det er kun en fordel for både miljøet og forbrugerne hvis vi kan få flere af de såkaldte Stillehavsøsters fanget ind på en smartere og mere effektiv måde.”, fortæller Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

Når bekendtgørelsen er som den er i dag, skyldes det bekymring for, at en øget mekanisering og industrialisering, hvor man fx bruger net på havbunden, vil skade Vadehavets miljø. Tidligere minister for fiskeri og medlem af Folketinget, Eva Kjer Hansen bakker op om en mere effektiv måde at fiske østers på – et projekt hun også støttede i sin ministerperiode. Men hun understreger, at øget østersfiskeri naturligvis ikke må blive på bekostning af miljøet.

“Vi har dilemmaet om, at vi på den ene side gerne vil fjerne de invasive Stillehavsøsters, og vi ved at der er rigtig mange forbrugere der gerne vil spise dem. Men vi skal samtidig beskytte Vadehavets fantastiske natur. Så det er et spørgsmål om at finde en model, hvor vi kan få fat i dem uden at skade Vadehavet. Men ingenting at gøre vil ødelægge Vadehavet på sigt, siger Eva Kjer Hansen, der er overbevist om, at der kan findes en løsning der tilgodeser både fiskeriet og miljøet.

Erfaringerne fra fx den tyske ø Sild, der ligger syd for Rømø, hvor man fisker østers med andre metoder i de samme farvande kan også inddrages, når man ser på mulighederne for en mekanisering af østersfiskeriet, mener Henrik Frandsen, der foreslår en forsøgsordning, hvor man afprøver forskellige fangstredskaber.

På mødet deltog følgende MFere:

Eva Kjer Hansen (V)

Torsten Schack Pedersen (V)

Rene Christensen (DF)

Ellen Trane Nørby (V)

Per Larsen (Kons.)

Anders Kronborg (Soc.dem.)

Karina Adsbøl (DF)